clearsilver

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
759
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

tzdata-java
2019c-1.el8
2020a-1.el8
3
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
gnutls
3.6.8-9.el8
3.6.8-10.el8_2
4
kernel-headers
4.18.0-193.el8
4.18.0-193.1.2.el8_2
4
libzstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
epel-rpm-macros
8-10
8-11
B
zstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B

Most recent builds

java-1.8.0-openjdk-devel
1:1.8.0.242.b08-0.el8_1
1:1.8.0.252.b09-2.el8_1
1
zlib-devel
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
1
httpd-devel
2.4.37-16.module+el8...
2.4.37-21.module+el8...
1
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
1
java-1.8.0-openjdk
1:1.8.0.242.b08-0.el8_1
1:1.8.0.252.b09-2.el8_1
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
2
glibc
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
2
glibc-devel
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
2
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.242.b08-0.el8_1
1:1.8.0.252.b09-2.el8_1
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
binutils
2.30-58.el8_1.2
2.30-73.el8
2
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
2
httpd
2.4.37-16.module+el8...
2.4.37-21.module+el8...
2
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
httpd-tools
2.4.37-16.module+el8...
2.4.37-21.module+el8...
3
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
3
glibc-headers
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
systemd-libs
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
3
alsa-lib
1.1.9-4.el8
1.2.1.2-3.el8
3
systemd
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
3
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8_1.1
1:1.1.1c-15.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
3
systemtap-sdt-devel
4.1-6.el8
4.2-6.el8
3
httpd-filesystem
2.4.37-16.module+el8...
2.4.37-21.module+el8...
3
mod_http2
1.11.3-3.module+el8....
1.11.3-3.module+el8....
3
glibc-common
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
4
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
4
iptables-libs
1.8.2-16.el8
1.8.4-10.el8
4
setup
2.12.2-2.el8_1.1
2.12.2-5.el8
4
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
4
kmod-libs
25-13.el8
25-16.el8
4
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
4
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
4
cryptsetup-libs
2.2.0-2.el8
2.2.2-1.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
4
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
4
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
4
rpm
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
kernel-headers
4.18.0-147.8.1.el8_1
4.18.0-193.el8
4
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
4
systemd-pam
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
4
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
4
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
rpm-libs
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
B
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
B
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
B
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
device-mapper
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
rpm-build
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
B
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
sqlite-libs
3.26.0-4.el8_1
3.26.0-6.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
B
binutils
2.30-58.el8_1.1
2.30-58.el8_1.2
2
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
3
systemd
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
3
systemd-libs
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-2.el8_1.1
3
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
kernel-headers
4.18.0-147.5.1.el8_1
4.18.0-147.8.1.el8_1
4
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
4
systemd-pam
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
4
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
B
epel-rpm-macros
8-8
8-10
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
B
No dependency changes
2020-03-03 07:56:12
Package dependencies resolved successfuly
Dependencies for this build couldn't be processed