classification-banner

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1084
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glib2
2.68.4-14.el9
2.68.4-15.el9
2
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
1:2.3.3op2-26.el9
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9
2
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9
2
elfutils
0.190-2.el9
0.191-4.el9
3
elfutils-libelf
0.190-2.el9
0.191-4.el9
3
elfutils-libs
0.190-2.el9
0.191-4.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.190-2.el9
0.191-4.el9
4
elfutils-default-yama-scope
0.190-2.el9
0.191-4.el9
4

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2024-05-20 21:08:14
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
3
gnutls
3.8.3-1.el9
3.8.3-4.el9
3
systemd-libs
252-32.el9
252-33.el9
3
qt6-srpm-macros
6.6.2-1.el9.next
6.6.2-1.el9
B
systemd-pam
252-32.el9
252-33.el9
B
systemd-rpm-macros
252-32.el9
252-33.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
centos-stream-release
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
centos-stream-repos
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
systemd
252-32.el9
252-33.el9
B
libselinux-utils
3.6-1.el9
B
python3-libselinux
3.6-1.el9
B
python3-policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
checkpolicy
3.6-1.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.6-2.1.el9
B
python3-setools
4.4.4-1.el9
B
python3-audit
3.1.2-2.el9
B
python3-distro
1.5.0-7.el9
B
python3-libsemanage
3.6-1.el9
B
policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
2024-05-16 03:30:41
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:12:53
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-04-30 17:13:45
python3-pip
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
1
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
2
glibc
2.34-100.el9
2.34-105.el9
2
pcre
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
3
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
3
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
3
gdbm-libs
1:1.19-4.el9
1:1.23-1.el9
3
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
3
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
B
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
systemd
252-27.el9
252-32.el9
B
systemd-rpm-macros
252-27.el9
252-32.el9
B
rust-srpm-macros-epel
26.1-1.el9
26.2-1.el9
B
systemd-pam
252-27.el9
252-32.el9
B
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
complete
2024-03-09 13:09:54
python3-pip
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
1
glib2
2.68.4-13.el9
2.68.4-14.el9
2
cups-libs
1:2.3.3op2-23.el9
1:2.3.3op2-24.el9
2
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
systemd-libs
252-26.el9
252-27.el9
3
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
4
systemd
252-26.el9
252-27.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libssh
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
libssh-config
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
systemd-rpm-macros
252-26.el9
252-27.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pam
1.5.1-18.el9
1.5.1-19.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
systemd-pam
252-26.el9
252-27.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.1-1.el9
B
complete
2024-02-21 17:04:02
pyproject-rpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
1
python3-devel
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
1
python3-libs
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
2
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
2
glib2
2.68.4-12.el9
2.68.4-13.el9
2
python3
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
2
cups-libs
1:2.3.3op2-22.el9
1:2.3.3op2-23.el9
2
glibc
2.34-99.el9
2.34-100.el9
2
systemd-libs
252-24.el9
252-26.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
4
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
B
systemd-pam
252-24.el9
252-26.el9
B
systemd-rpm-macros
252-24.el9
252-26.el9
B
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-18.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
systemd
252-24.el9
252-26.el9
B
complete
2024-02-09 13:37:09
gnutls
3.8.2-2.el9
3.8.3-1.el9
3
redhat-rpm-config
206-1.el9
207-1.el9
3
systemd-libs
252-23.el9
252-24.el9
3
systemd
252-23.el9
252-24.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
systemd-rpm-macros
252-23.el9
252-24.el9
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
systemd-pam
252-23.el9
252-24.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
complete
2024-01-23 15:55:58
python3-devel
3.9.18-1.el9
3.9.18-2.el9
1
python3-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9
3.9.18-2.el9
2
python-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
glibc
2.34-94.el9
2.34-99.el9
2
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
python3
3.9.18-1.el9
3.9.18-2.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-94.el9
2.34-99.el9
3
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
3
libgcc
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-94.el9
2.34-99.el9
3
systemd-libs
252-21.el9
252-23.el9
3
glibc-common
2.34-94.el9
2.34-99.el9
3
libtiff
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9
2.0.90-7.el9
3
sqlite-libs
3.34.1-6.el9
3.34.1-7.el9
3
libstdc++
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
centos-stream-release
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
pam
1.5.1-16.el9
1.5.1-17.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
systemd
252-21.el9
252-23.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
gdb-minimal
10.2-12.el9
10.2-13.el9
B
centos-stream-repos
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
systemd-rpm-macros
252-21.el9
252-23.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
systemd-pam
252-21.el9
252-23.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
libgomp
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
Previous history