canl-java

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
264
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2022-09-21 12:03:18
java-11-openjdk-headless
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
1:11.0.16.1.1-1.el9_0
2
java-11-openjdk-devel
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
1:11.0.16.1.1-1.el9_0
3
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
3
glibc
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
nss
3.71.0-7.el9
3.79.0-14.el9_0
3
tzdata-java
2022a-1.el9_0
2022c-1.el9_0
3
openssl-libs
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
4
nss-util
3.71.0-7.el9
3.79.0-14.el9_0
4
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
java-11-openjdk
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
1:11.0.16.1.1-1.el9_0
4
nspr
4.32.0-9.el9
4.34.0-14.el9_0
4
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
nss-sysinit
3.71.0-7.el9
3.79.0-14.el9_0
4
procps-ng
3.3.17-4.el9
3.3.17-5.el9_0
4
nss-softokn
3.71.0-7.el9
3.79.0-14.el9_0
4
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
B
openssl
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
B
nss-softokn-freebl
3.71.0-7.el9
3.79.0-14.el9_0
B
curl
7.76.1-14.el9_0.4
7.76.1-14.el9_0.5
B
systemd
250-6.el9_0
libseccomp
2.5.2-2.el9
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-5.el9_0
B
dbus
1:1.12.20-5.el9
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-9.el9_0.1
B
acl
2.3.1-3.el9
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
libcurl
7.76.1-14.el9_0.4
7.76.1-14.el9_0.5
B
tzdata
2022a-1.el9_0
2022c-1.el9_0
B
dbus-broker
28-5.el9
systemd-pam
250-6.el9_0
json-c
0.14-11.el9
ansible-srpm-macros
1-5.el9
1-7.el9
B
epel-release
9-3.el9
9-4.el9
B
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
systemd-libs
250-6.el9_0
250-6.el9_0.1
B
kmod-libs
28-7.el9
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-1.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-5.el9
9-7.el9
B
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
B
Real build: canl-java-2.8.2-1.el9
complete
2022-09-14 08:37:45
Dependencies for this build couldn't be processed
complete
2022-07-28 17:23:35
java-11-openjdk-headless
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
2
cups-libs
1:2.3.3op2-13.el9
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
3
java-11-openjdk-devel
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
3
java-11-openjdk
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
1:11.0.16.0.8-1.el9_0
4
libgcrypt
1.10.0-2.el9
1.10.0-4.el9_0
B
expat
2.2.10-12.el9_0
2.2.10-12.el9_0.2
B
pcre2-syntax
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
B
epel-release
9-2.el9
9-3.el9
B
pcre2
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
B
xz-libs
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
libxml2
2.9.13-1.el9
2.9.13-1.el9_0.1
B
libcurl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.4
B
xz
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
curl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.4
B
libarchive
3.5.3-1.el9
3.5.3-2.el9_0
B
Real build: canl-java-2.8.0-1.el9
complete
2022-07-19 05:42:52
Dependencies for this build couldn't be processed
complete
2022-06-11 05:54:35
java-11-openjdk-headless
1:11.0.14.1.1-6.el9
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
2
zlib
1.2.11-31.el9
1.2.11-31.el9_0.1
3
java-11-openjdk-devel
1:11.0.14.1.1-6.el9
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
3
openssl-libs
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
4
java-11-openjdk
1:11.0.14.1.1-6.el9
1:11.0.15.0.10-1.el9_0
4
openssl
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-3.el9
9-5.el9
B
gzip
1.10-8.el9
1.10-9.el9_0
B
ansible-srpm-macros
1-5.el9
B
complete
2022-05-17 22:00:34
java-11-openjdk-headless
1:11.0.12.0.7-3.el9
1:11.0.14.1.1-6.el9
2
cups-libs
1:2.3.3op2-11.el9
1:2.3.3op2-13.el9
3
glibc
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
tzdata-java
2021e-1.el9
2022a-1.el9_0
3
java-11-openjdk-devel
1:11.0.12.0.7-3.el9
1:11.0.14.1.1-6.el9
3
alsa-lib
1.2.6.1-1.el9
1.2.6.1-3.el9
3
gnutls
3.7.3-6.el9
3.7.3-9.el9
4
crypto-policies
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
4
lua-posix
35.0-6.el9
35.0-8.el9
4
avahi-libs
0.8-11.el9
0.8-12.el9
4
crypto-policies-scripts
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
4
glibc-minimal-langpack
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
4
openssl-libs
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
4
krb5-libs
1.19.1-13.el9
1.19.1-15.el9_0
4
glibc-gconv-extra
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
4
java-11-openjdk
1:11.0.12.0.7-3.el9
1:11.0.14.1.1-6.el9
4
glibc-common
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
4
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
B
acl
2.3.1-3.el9
B
dbus
1:1.12.20-5.el9
B
dbus-broker
28-5.el9
B
libsmartcols
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
centos-stream-release
9.0-9.el9
openldap
2.4.59-3.el9
2.4.59-4.el9_0
B
util-linux-core
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-9.el9
redhat-release
9.0-2.17.el9
B
systemd-pam
250-6.el9_0
B
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
B
libfdisk
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
tzdata
2021e-1.el9
2022a-1.el9_0
B
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
B
tpm2-tss
3.0.3-7.el9
kmod-libs
28-7.el9
B
libxml2
2.9.12-4.el9
2.9.13-1.el9
B
centos-stream-repos
9.0-9.el9
libuuid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
systemd-libs
250-3.el9
250-6.el9_0
B
rpm
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-19.el9
2.1.27-20.el9
B
libblkid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
efi-srpm-macros
4-9.el9
6-2.el9_0
B
gdb-minimal
10.2-8.el9
10.2-9.el9
B
expat
2.2.10-9.el9
2.2.10-12.el9_0
B
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
B
systemd
250-6.el9_0
B
openssl
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
B
audit-libs
3.0.7-101.el9
3.0.7-101.el9_0.2
B
rpm-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
libmount
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
B
util-linux
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
complete
2022-05-04 01:23:45
No dependency changes
complete
2022-04-24 22:27:55
No dependency changes
Previous history