advancecomp

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
355
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

epel-rpm-macros
8-33
8-34
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

gcc
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
1
gcc-c++
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
1
zlib-devel
1.2.11-19.el8_6
1.2.11-20.el8
1
libstdc++
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
2
libgcc
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
2
binutils
2.30-113.el8
2.30-117.el8
2
glibc-devel
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
2
libgomp
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
2
zlib
1.2.11-19.el8_6
1.2.11-20.el8
2
libstdc++-devel
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
2
cpp
8.5.0-10.1.el8_6
8.5.0-15.el8
2
glibc
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
2
glibc-all-langpacks
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
3
coreutils
8.30-12.el8
8.30-13.el8
3
glibc-common
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
3
glibc-headers
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
3
gdbm-libs
1:1.18-1.el8
1:1.18-2.el8
3
libselinux
2.9-5.el8
2.9-6.el8
4
setup
2.12.2-6.el8
2.12.2-7.el8
4
libcap
2.48-2.el8
2.48-4.el8
4
kernel-headers
4.18.0-372.32.1.el8_6
4.18.0-425.3.1.el8
4
coreutils-common
8.30-12.el8
8.30-13.el8
4
tzdata
2022e-1.el8
2022f-1.el8
4
elfutils-default-yama-scope
0.186-1.el8
0.187-4.el8
B
libfdisk
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
libverto
0.3.0-5.el8
0.3.2-2.el8
B
libmount
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
elfutils-libs
0.186-1.el8
0.187-4.el8
B
libtirpc
1.1.4-6.el8
1.1.4-8.el8
B
libcom_err
1.45.6-4.el8
1.45.6-5.el8
B
curl
7.61.1-22.el8_6.4
7.61.1-25.el8
B
redhat-rpm-config
129-1.el8
130-1.el8
B
platform-python
3.6.8-47.el8_6
3.6.8-48.el8_7
B
expat
2.2.5-8.el8_6.3
2.2.5-10.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-24.el8_6
4.14.3-24.el8_7
B
rpm-build
4.14.3-24.el8_6
4.14.3-24.el8_7
B
annobin
10.29-3.el8
10.67-3.el8
B
libpwquality
1.4.4-3.el8
1.4.4-5.el8
B
systemd-libs
239-58.el8_6.8
239-68.el8
B
libsmartcols
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
python-rpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-3.el8
1.5.4-4.el8
B
rpm-libs
4.14.3-24.el8_6
4.14.3-24.el8_7
B
qt5-srpm-macros
5.15.2-1.el8
5.15.3-1.el8
B
tar
2:1.30-5.el8
2:1.30-6.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-189.5.el8_6
2.28-211.el8
B
python-srpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
rpm
4.14.3-24.el8_6
4.14.3-24.el8_7
B
python3-libs
3.6.8-47.el8_6
3.6.8-48.el8_7
B
which
2.21-17.el8
2.21-18.el8
B
libblkid
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
elfutils-libelf
0.186-1.el8
0.187-4.el8
B
libuuid
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
redhat-release
8.6-0.1.el8
8.7-0.3.el8
B
gdb-headless
8.2-18.el8
8.2-19.el8
B
krb5-libs
1.18.2-14.el8
1.18.2-21.el8
B
libxml2
2.9.7-13.el8_6.1
2.9.7-15.el8
B
file-libs
5.33-20.el8
5.33-21.el8
B
pam
1.3.1-16.el8_6.1
1.3.1-22.el8
B
shadow-utils
2:4.6-16.el8
2:4.6-17.el8
B
python3-rpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
gdbm
1:1.18-1.el8
1:1.18-2.el8
B
audit-libs
3.0.7-2.el8.2
3.0.7-4.el8
B
epel-release
8-17.el8
8-18.el8
B
glib2
2.56.4-158.el8_6.1
2.56.4-159.el8
B
util-linux
2.32.1-35.el8
2.32.1-38.el8
B
elfutils
0.186-1.el8
0.187-4.el8
B
libarchive
3.3.3-3.el8_5
3.3.3-4.el8
B
libcurl
7.61.1-22.el8_6.4
7.61.1-25.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-15.el8
B
file
5.33-20.el8
5.33-21.el8
B
zlib-devel
1.2.11-18.el8_5
1.2.11-19.el8_6
1
zlib
1.2.11-18.el8_5
1.2.11-19.el8_6
2
kernel-headers
4.18.0-372.26.1.el8_6
4.18.0-372.32.1.el8_6
4
tzdata
2022c-1.el8
2022e-1.el8
4
rpm-build-libs
4.14.3-23.el8
4.14.3-24.el8_6
B
rpm-build
4.14.3-23.el8
4.14.3-24.el8_6
B
rpm-libs
4.14.3-23.el8
4.14.3-24.el8_6
B
rpm
4.14.3-23.el8
4.14.3-24.el8_6
B
libsemanage
2.9-8.el8
2.9-9.el8_6
B
systemd-libs
239-58.el8_6.7
239-58.el8_6.8
B
libksba
1.3.5-7.el8
1.3.5-8.el8_6
B
sqlite-libs
3.26.0-15.el8
3.26.0-16.el8_6
B
glib2
2.56.4-158.el8
2.56.4-158.el8_6.1
B
expat
2.2.5-8.el8_6.2
2.2.5-8.el8_6.3
B
gnutls
3.6.16-4.el8
3.6.16-5.el8_6
B
automake
1.16.1-7.el8
1
libdeflate-devel
1.9-3.el8
1
autoconf
2.69-29.el8
1
m4
1.4.18-7.el8
2
perl-Getopt-Long
1:2.50-4.el8
2
perl-Text-ParseWords
3.30-395.el8
2
perl-Carp
1.42-396.el8
2
perl-Errno
1.28-421.el8
2
perl-IO
1.38-421.el8
2
perl-Thread-Queue
3.13-1.el8
2
perl-Exporter
5.72-396.el8
2
perl-constant
1.33-396.el8
2
perl-libs
4:5.26.3-421.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-421.el8
2
perl-threads
1:2.21-2.el8
2
perl-File-Path
2.15-2.el8
2
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
2
emacs-filesystem
1:26.1-7.el8
2
libdeflate
1.9-3.el8
2
perl-PathTools
3.74-1.el8
2
perl-parent
1:0.237-1.el8
3
perl-threads-shared
1.58-2.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-421.el8
3
perl-Socket
4:2.027-3.el8
3
perl-Encode
4:2.97-3.el8
3
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-395.el8
3
perl-Unicode-Normalize
1.25-396.el8
3
perl-Pod-Usage
4:1.69-395.el8
3
perl-Scalar-List-Utils
3:1.49-2.el8
3
perl-Pod-Perldoc
3.28-396.el8
4
perl-MIME-Base64
3.15-396.el8
4
perl-podlators
4.11-1.el8
4
perl-Storable
1:3.11-3.el8
4
ansible-srpm-macros
1-7.el8
1-8.1.el8
B
perl-Pod-Escapes
1:1.07-395.el8
B
perl-Term-Cap
1.17-395.el8
B
perl-Term-ANSIColor
4.06-396.el8
B
perl-Pod-Simple
1:3.35-395.el8
B
groff-base
1.22.3-18.el8
B
perl-Time-Local
1:1.280-1.el8
B
perl-File-Temp
0.230.600-1.el8
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-1.el8
B
tofrodos
1.7.13-13.el8
Real build: advancecomp-2.3-2.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
No dependency changes
2022-09-28 16:12:15
Package dependencies resolved successfuly