xorgxrdp

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1219
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

kernel-headers
4.18.0-513.18.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
2
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
3
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
3
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
4
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
python3.11-pip-wheel
22.3.1-4.el8
22.3.1-4.el8_9.1
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8
0.074-2.el8_9.1
B
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

xrdp-devel
1:0.9.24-1.el8
1:0.9.25-2.el8
1
glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.18.1.el8_9
2
xrdp
1:0.9.24-1.el8
1:0.9.25-2.el8
2
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
4
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
Real build: xorgxrdp-0.9.20-1.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
4
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
kernel-headers
4.18.0-513.9.1.el8_9
4.18.0-513.11.1.el8_9
2
pixman-devel
0.38.4-2.el8
0.38.4-3.el8_9
2
pixman
0.38.4-2.el8
0.38.4-3.el8_9
3
tigervnc-server-minimal
1.13.1-2.el8_9.4
1.13.1-2.el8_9.7
3
gnutls
3.6.16-7.el8
3.6.16-8.el8_9.1
4
tigervnc-license
1.13.1-2.el8_9.4
1.13.1-2.el8_9.7
4
libcap
2.48-5.el8_8
2.48-6.el8_9
4
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
epel-rpm-macros-systemd
8-40
8-41
B
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
B
libxml2
2.9.7-16.el8_8.1
2.9.7-18.el8_9
B
platform-python
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
B
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
python3-libs
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
B
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
xrdp-devel
1:0.9.23.1-1.el8
1:0.9.24-1.el8
1
xrdp
1:0.9.23.1-1.el8
1:0.9.24-1.el8
2
tigervnc-server-minimal
1.13.1-2.el8
1.13.1-2.el8_9.4
3
tigervnc-license
1.13.1-2.el8
1.13.1-2.el8_9.4
4
tzdata
2023c-1.el8
2023d-1.el8
4
kernel-headers
4.18.0-513.5.1.el8_9
4.18.0-513.9.1.el8_9
2
openssl
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
3
openssl-libs
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
3
xorg-x11-server-devel
1.20.11-15.el8
1.20.11-17.el8
1
libdrm-devel
2.4.114-1.el8
2.4.115-2.el8
1
mesa-libgbm-devel
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
1
mesa-libGL-devel
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
2
libdrm
2.4.114-1.el8
2.4.115-2.el8
2
kernel-headers
4.18.0-477.27.1.el8_8
4.18.0-513.5.1.el8_9
2
mesa-libgbm
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
2
valgrind-devel
1:3.19.0-1.el8
1:3.21.0-8.el8
2
glibc
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
2
libX11-devel
1.6.8-5.el8
1.6.8-6.el8
3
systemd
239-74.el8_8.5
239-78.el8
3
tigervnc-server-minimal
1.12.0-15.el8_8
1.13.1-2.el8
3
glibc-common
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
3
zlib
1.2.11-21.el8_7
1.2.11-25.el8
3
valgrind
1:3.19.0-1.el8
1:3.21.0-8.el8
3
fuse-libs
2.9.7-16.el8
2.9.7-17.el8
3
mesa-libGL
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
3
zlib-devel
1.2.11-21.el8_7
1.2.11-25.el8
3
automake
1.16.1-7.el8
1.16.1-8.el8
3
libX11
1.6.8-5.el8
1.6.8-6.el8
3
mesa-libEGL
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
3
ncurses-libs
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
3
pam
1.3.1-25.el8
1.3.1-27.el8
3
libstdc++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
3
util-linux
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
3
mesa-libglapi
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
3
elfutils-libelf
0.188-3.el8
0.189-3.el8
4
dbus
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
4
tigervnc-license
1.12.0-15.el8_8
1.13.1-2.el8
4
libX11-xcb
1.6.8-5.el8
1.6.8-6.el8
4
crypto-policies
20221215-1.gitece0092.el8
20230731-1.git3177e06.el8
4
systemd-libs
239-74.el8_8.5
239-78.el8
4
emacs-filesystem
1:26.1-10.el8_8.2
1:26.1-11.el8
4
gnutls
3.6.16-6.el8_7
3.6.16-7.el8
4
libmount
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
4
libX11-common
1.6.8-5.el8
1.6.8-6.el8
4
shadow-utils
2:4.6-17.el8
2:4.6-19.el8
4
libsmartcols
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
4
libgcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
4
libblkid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
4
systemd-pam
239-74.el8_8.5
239-78.el8
4
audit-libs
3.0.7-4.el8
3.0.7-5.el8
4
elfutils-libs
0.188-3.el8
0.189-3.el8
4
dbus-x11
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
4
cryptsetup-libs
2.3.7-5.el8
2.3.7-7.el8
4
chkconfig
1.19.1-1.el8
1.19.2-1.el8
4
ncurses-base
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
4
findutils
1:4.6.0-20.el8_8.1
1:4.6.0-21.el8
4
hwdata
0.314-8.16.el8
0.314-8.19.el8
4
mesa-dri-drivers
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
4
libuuid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
4
libfdisk
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
4
gcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
4
python3.11
3.11.5-1.el8_9
4
krb5-libs
1.18.2-25.el8_8
1.18.2-26.el8_9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.module+el8....
B
glibc-headers
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
B
elfutils
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
mpdecimal
2.5.1-3.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-22.el8
9.0.3-23.el8
B
python3.11-libs
3.11.5-1.el8_9
B
redhat-release
8.8-0.8.el8
8.9-0.1.el8
B
cpp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
B
perl-libnet
3.11-3.el8
B
binutils
2.30-119.el8_8.2
2.30-123.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-4.el8
2.3.2-5.el8
B
llvm-libs
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-3.module+el8....
B
python3.11-setuptools-wheel
65.5.1-2.el8
B
mesa-filesystem
22.3.0-2.el8
23.1.4-1.el8
B
gdb-headless
8.2-19.el8
8.2-20.el8
B
perl-URI
1.73-3.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.181-9.el8
8:1.02.181-13.el8_9
B
device-mapper
8:1.02.181-9.el8
8:1.02.181-13.el8_9
B
perl-Digest
1.17-395.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
annobin
10.94-1.el8
11.13-2.el8
B
glibc-devel
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
curl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
B
dbus-libs
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
B
dbus-daemon
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
gcc-c++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
file-libs
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
perl-Mozilla-CA
20160104-7.module+el8....
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-1.el8
0.074-2.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
libgomp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
python3-libs
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
B
libcurl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
B
libnghttp2
1.33.0-5.el8_8
1.33.0-5.el8_9
B
which
2.21-18.el8
2.21-20.el8
B
ncurses
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
B
dbus-common
1:1.12.8-24.el8_8.1
1:1.12.8-26.el8
B
perl-Net-SSLeay
1.88-2.module+el8....
B
platform-python
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
B
python3.11-pip-wheel
22.3.1-4.el8
B
file
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
binutils
2.30-119.el8
2.30-119.el8_8.2
B
Previous history