scalasca

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1580
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.28-72.el8
2.28-72.el8_1.1
2
openssh-clients
8.0p1-3.el8
8.0p1-4.el8_1
3
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-72.el8_1.1
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-72.el8_1.1
3
binutils
2.30-58.el8
2.30-58.el8_1.1
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-72.el8_1.1
3
openssh
8.0p1-3.el8
8.0p1-4.el8_1
4
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-72.el8_1.1
4
kernel-headers
4.18.0-147.3.1.el8_1
4.18.0-147.5.1.el8_1
B
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
systemd-pam
239-18.el8_1.1
239-18.el8_1.2
B
systemd
239-18.el8_1.1
239-18.el8_1.2
B
systemd-libs
239-18.el8_1.1
239-18.el8_1.2
B
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
B
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-4.el8_1
B
systemd-udev
239-18.el8_1.1
239-18.el8_1.2
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

Lmod
8.1.17-3.el8
8.2.7-1.el8
3
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-2.el8_1.1
4
kernel-headers
4.18.0-147.el8
4.18.0-147.3.1.el8_1
B
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
B
systemd
239-18.el8
239-18.el8_1.1
B
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
B
dracut
049-27.git2019090...
049-27.git2019090...
B
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
B
epel-rpm-macros
8-3
8-8
B
systemd-pam
239-18.el8
239-18.el8_1.1
B
systemd-libs
239-18.el8
239-18.el8_1.1
B
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
B
systemd-udev
239-18.el8
239-18.el8_1.1
B
openmpi-devel
3.1.2-5.el8
4.0.1-3.el8
1
gcc-c++
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
1
libstdc++
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
bash
4.4.19-7.el8
4.4.19-10.el8
2
hwloc-libs
1.11.9-2.el8
1.11.9-3.el8
2
libgcc
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
gcc-gfortran
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
glibc
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
2
openmpi
3.1.2-5.el8
4.0.1-3.el8
2
gmp
1:6.1.2-8.el8
1:6.1.2-10.el8
2
gcc
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
libstdc++-devel
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
openssh-clients
7.8p1-4.el8
8.0p1-3.el8
3
libquadmath-devel
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
glibc-common
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
libfabric
1.6.2-1.el8
1.8.0-2.el8
3
libgfortran
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
numactl-libs
2.0.12-2.el8
2.0.12-7.el8
3
libibverbs
22-2.el8
22.3-1.el8
3
libgomp
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
libquadmath
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
glibc-devel
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
opensm-libs
3.3.21-2.el8
3.3.22-2.el8
3
ucx
1.4.0-3.el8
3
python2
2.7.15-24.module+el8...
2.7.16-12.module+el8...
3
binutils
2.30-49.el8
2.30-58.el8
3
Lmod
8.1.10-2.el8
8.1.17-3.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1-8.el8
1:1.1.1c-2.el8
3
cpp
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
librdmacm
22-2.el8
22.3-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
openssh
7.8p1-4.el8
8.0p1-3.el8
4
platform-python
3.6.8-4.el8_0
3.6.8-15.1.el8
4
tzdata
2019b-1.el8
2019c-1.el8
4
rdma-core
22-2.el8
22.3-1.el8
4
qt5-qtbase
5.11.1-5.el8
5.11.1-7.el8
4
ca-certificates
2018.2.24-6.el8
2019.2.32-80.0.el8_1
4
libibumad
22-2.el8
22.3-1.el8
4
libcom_err
1.44.3-2.el8
1.44.6-3.el8
4
qt5-qtbase-gui
5.11.1-5.el8
5.11.1-7.el8
4
crypto-policies
20181217-6.git9a35207.el8
20190807-1.git9b1477b.el8
4
python2-libs
2.7.15-24.module+el8...
2.7.16-12.module+el8...
4
dbus-libs
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
4
lua
5.3.4-10.el8
5.3.4-11.el8
4
libselinux
2.8-6.el8
2.9-2.1.el8
4
glibc-headers
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
4
libnl3
3.4.0-4.el8
3.4.0-5.el8
4
krb5-libs
1.16.1-22.el8
1.17-9.el8
4
perl-Time-Local
1:1.280-1.el8
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
mesa-libgbm
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
B
kmod
25-11.el8_0.2
25-13.el8
B
libfdisk
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
libdb-utils
5.3.28-36.el8
5.3.28-37.el8
B
kernel-headers
4.18.0-80.7.2.el8_0
4.18.0-147.el8
B
libtirpc
1.1.4-3.el8
1.1.4-4.el8
B
libX11-devel
1.6.7-1.el8
mesa-libglapi
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
B
mesa-libGL-devel
18.3.1-5.el8_0
python2-pip
9.0.3-13.module+el8...
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
elfutils
0.174-6.el8
0.176-5.el8
B
perl-podlators
4.11-1.el8
python2-setuptools
39.0.1-11.module+el8...
libXau-devel
1.0.8-13.el8
shadow-utils
2:4.6-7.el8
2:4.6-8.el8
B
perl-File-Temp
0.230.600-1.el8
libcap
2.25-9.el8
2.26-1.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.155-6.el8
8:1.02.163-5.el8
B
libblkid
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
epel-release
8-5.el8
8-7.el8
B
libsmartcols
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
rpm-build
4.14.2-10.el8_0
4.14.2-25.el8
B
libgcrypt
1.8.3-2.el8
1.8.3-4.el8
B
perl-Pod-Usage
4:1.69-395.el8
libcurl
7.61.1-8.el8
7.61.1-11.el8
B
perl-MIME-Base64
3.15-396.el8
libseccomp
2.3.3-3.el8
2.4.1-1.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
dbus-common
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
lua-libs
5.3.4-10.el8
5.3.4-11.el8
B
cmake-data
3.11.4-3.el8
device-mapper
8:1.02.155-6.el8
8:1.02.163-5.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-10.el8_0
4.14.2-25.el8
B
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
perl-Term-Cap
1.17-395.el8
cmake
3.11.4-3.el8
patch
2.7.6-8.el8
2.7.6-9.el8_0
B
kmod-libs
25-11.el8_0.2
25-13.el8
B
libicu
60.2-7.el8
60.3-1.el8
B
systemd
239-13.el8_0.5
239-18.el8
B
libdb
5.3.28-36.el8
5.3.28-37.el8
B
libssh
0.8.5-2.el8
0.9.0-4.el8
B
libsepol
2.8-2.el8
2.9-1.el8
B
glib2
2.56.4-1.el8
2.56.4-7.el8
B
epel-rpm-macros
8-1
8-3
B
torque-libs
4.2.10-17.el8
groff-base
1.22.3-18.el8
cyrus-sasl-lib
2.1.27-0.3rc7.el8
2.1.27-1.el8
B
emacs-filesystem
1:26.1-5.el8
platform-python-pip
9.0.3-13.el8
9.0.3-15.el8
B
dbus
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
qt5-qtbase-common
5.11.1-5.el8
5.11.1-7.el8
B
platform-python-setuptools
39.2.0-4.el8
39.2.0-5.el8
B
python2-setuptools-wheel
39.0.1-11.module+el8...
B
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
B
python2-pip-wheel
9.0.3-14.module+el8...
B
libssh-config
0.9.0-4.el8
B
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
B
elfutils-libs
0.174-6.el8
0.176-5.el8
B
openldap
2.4.46-9.el8
2.4.46-10.el8
B
curl
7.61.1-8.el8
7.61.1-11.el8
B
libjpeg-turbo
1.5.3-7.el8
1.5.3-10.el8
B
systemd-pam
239-13.el8_0.5
239-18.el8
B
qt5-qtbase-devel
5.11.1-5.el8
perl-Getopt-Long
1:2.50-4.el8
python3-libs
3.6.8-4.el8_0
3.6.8-15.1.el8
B
libdrm
2.4.96-2.el8
2.4.98-2.el8
B
libffi
3.1-18.el8
3.1-21.el8
B
systemd-libs
239-13.el8_0.5
239-18.el8
B
munge
0.5.13-1.el8
rpm-libs
4.14.2-10.el8_0
4.14.2-25.el8
B
libidn2
2.0.5-1.el8
2.2.0-1.el8
B
perl-Storable
1:3.11-3.el8
elfutils-default-yama-scope
0.174-6.el8
0.176-5.el8
B
audit-libs
3.0-0.10.20180831...
3.0-0.13.20190507...
B
annobin
8.64-1.el8
8.78-1.el8
B
gnutls
3.6.5-2.el8
3.6.8-8.el8
B
libmount
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
mesa-libEGL-devel
18.3.1-5.el8_0
perl-HTTP-Tiny
0.074-1.el8
mesa-libEGL
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
B
cups-libs
1:2.2.6-25.el8
1:2.2.6-28.el8
B
perl-Term-ANSIColor
4.06-396.el8
dbus-daemon
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
dracut
049-10.git2019011...
049-27.git2019090...
B
xorg-x11-proto-devel
2018.4-1.el8
libdrm-devel
2.4.96-2.el8
libuv
1:1.23.1-1.el8
iptables-libs
1.8.2-9.el8_0.1
1.8.2-16.el8
B
systemd-udev
239-13.el8_0.5
239-18.el8
B
perl-Text-ParseWords
3.30-395.el8
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
dbus-tools
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
perl-Pod-Perldoc
3.28-396.el8
mesa-libGL
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
B
perl-Socket
4:2.027-2.el8
4:2.027-3.el8
B
libICE
1.0.9-13.el8
1.0.9-15.el8
B
libpcap
14:1.9.0-1.el8
14:1.9.0-3.el8
B
perl-Encode
4:2.97-3.el8
python2-rpm-macros
3-38.module+el8...
3-38.module+el8...
B
perl-Pod-Simple
1:3.35-395.el8
cryptsetup-libs
2.0.6-1.el8
2.2.0-2.el8
B
libsemanage
2.8-5.el8
2.9-1.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
perl-Pod-Escapes
1:1.07-395.el8
util-linux
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
hwdata
0.314-8.0.el8
0.314-8.2.el8_1
B
libuuid
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
B
ima-evm-utils
1.1-4.el8
1.1-5.el8
B
gzip
1.9-4.el8
1.9-9.el8
B
mesa-khr-devel
18.3.1-5.el8_0
elfutils-libelf
0.174-6.el8
0.176-5.el8
B
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
redhat-release
8.0-0.44.el8
8.1-3.3.el8
B
redhat-rpm-config
116-1.el8
120-1.el8
B
rpm
4.14.2-10.el8_0
4.14.2-25.el8
B
libarchive
3.3.2-3.el8
3.3.2-7.el8
B
libxcb-devel
1.13-5.el8
No dependency changes
2019-09-14 01:55:38
Package dependencies resolved successfuly
Real build: scalasca-2.5-2.el8
Dependencies for this build couldn't be processed