qalculate-qt

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
290
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

clang-libs
14.0.6-1.el9
14.0.6-4.el9_1
2
libxml2-devel
2.9.13-2.el9
2.9.13-3.el9_1
2
libxml2
2.9.13-2.el9
2.9.13-3.el9_1
2
bash
5.1.8-5.el9
5.1.8-6.el9_1
2
zlib
1.2.11-34.el9
1.2.11-35.el9_1
2
libcurl
7.76.1-19.el9
7.76.1-19.el9_1.1
2
glibc
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
2
gcc-toolset-12-gcc-c++
12.1.1-3.2.el9
12.1.1-3.5.el9_1
3
dbus-libs
1:1.12.20-6.el9
1:1.12.20-7.el9_1
3
fontconfig
2.14.0-1.el9
2.14.0-2.el9_1
3
glibc-minimal-langpack
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
systemd-libs
250-12.el9_1
250-12.el9_1.1
3
glibc-devel
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
sqlite-libs
3.34.1-5.el9
3.34.1-6.el9_1
3
zlib-devel
1.2.11-34.el9
1.2.11-35.el9_1
3
glibc-gconv-extra
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
glibc-common
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
clang-resource-filesystem
14.0.6-1.el9
14.0.6-4.el9_1
3
expat
2.4.9-1.el9_1
2.4.9-1.el9_1.1
4
gcc-toolset-12-libstdc++-devel
12.1.1-3.2.el9
12.1.1-3.5.el9_1
4
glibc-headers
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
4
libtasn1
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
4
gcc-toolset-12-gcc
12.1.1-3.2.el9
12.1.1-3.5.el9_1
4
curl
7.76.1-19.el9
7.76.1-19.el9_1.1
4
kernel-headers
5.14.0-162.6.1.el9_1
5.14.0-162.12.1.el9_1
4
qt6-linguist
6.3.1-2.el9
6.3.1-3.el9
1
clang-libs
13.0.1-1.el9
14.0.6-1.el9
2
qt6-qttools
6.3.1-2.el9
6.3.1-3.el9
2
qt6-qttools-common
6.3.1-2.el9
6.3.1-3.el9
2
clang-resource-filesystem
13.0.1-1.el9
14.0.6-1.el9
3
gcc-toolset-12-gcc-c++
12.1.1-3.2.el9
3
tzdata
2022f-1.el9_1
2022g-1.el9_1
4
gcc-toolset-12-runtime
12.0-5.el9
4
gcc-toolset-12-gcc
12.1.1-3.2.el9
4
gcc-toolset-12-libstdc++-devel
12.1.1-3.2.el9
4
environment-modules
5.0.1-1.el9
B
libpipeline
1.5.3-4.el9
B
policycoreutils
3.4-4.el9
B
llvm13-libs
13.0.1-1.el9
gcc-toolset-12-binutils
2.38-16.el9
B
python3-libselinux
3.4-3.el9
B
less
590-1.el9_0
B
python3-policycoreutils
3.4-4.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.4-4.el9
B
gcc-toolset-12-binutils-gold
2.38-16.el9
B
python3-audit
3.0.7-103.el9
B
procps-ng
3.3.17-8.el9
B
checkpolicy
3.4-1.el9
B
libselinux-utils
3.4-3.el9
B
tcl
1:8.6.10-7.el9
B
python3-libsemanage
3.4-2.el9
B
python3-setools
4.4.0-5.el9
B
scl-utils
1:2.0.3-2.el9
B
man-db
2.9.3-6.el9
B
python3-setuptools
53.0.0-10.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
2
python3
3.9.14-1.el9
3.9.14-1.el9_1.1
2
python3-libs
3.9.14-1.el9
3.9.14-1.el9_1.1
3
rpm
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
3
krb5-libs
1.19.1-22.el9
1.19.1-24.el9_1
3
tzdata
2022f-1.el9_0
2022f-1.el9_1
4
rpm-build
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
B
gcc-c++
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
1
desktop-file-utils
0.26-5.el9
0.26-6.el9
1
vulkan-loader-devel
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-2.el9
2
libxml2-devel
2.9.13-1.el9_0.1
2.9.13-2.el9
2
zlib
1.2.11-32.el9_0
1.2.11-34.el9
2
glibc
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
2
libgcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
libuuid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
2
llvm13-libs
13.0.1-1.el9
2
libcurl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9
2
mesa-libEGL-devel
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
2
rpm-libs
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
2
libarchive
3.5.3-2.el9_0
3.5.3-3.el9
2
libstdc++
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
llvm-libs
13.0.1-1.el9
14.0.6-1.el9
2
libxml2
2.9.13-1.el9_0.1
2.9.13-2.el9
2
python3
3.9.10-3.el9_0
3.9.14-1.el9
2
bash
5.1.8-4.el9
5.1.8-5.el9
2
gcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
pcre2-utf16
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
2
libstdc++-devel
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
pcre2-syntax
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
3
libmount-devel
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
libcom_err
1.46.5-2.el9
1.46.5-3.el9
3
vulkan-headers
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-1.el9
3
krb5-libs
1.19.1-15.el9_0
1.19.1-22.el9
3
elfutils-libelf
0.186-1.el9
0.187-5.el9
3
vulkan-loader
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-2.el9
3
libmount
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
3
freetype
2.10.4-6.el9
2.10.4-9.el9
3
harfbuzz
2.7.4-5.el9
2.7.4-8.el9
3
libselinux-devel
3.3-2.el9
3.4-3.el9
3
fontconfig
2.13.94-2.el9
2.14.0-1.el9
3
libdrm
2.4.108-1.el9
2.4.111-1.el9
3
mesa-libEGL
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
3
openldap
2.6.2-1.el9_0
2.6.2-3.el9
3
glibc-devel
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
1:2.3.3op2-16.el9
3
dbus-libs
1:1.12.20-5.el9
1:1.12.20-6.el9
3
audit-libs
3.0.7-101.el9_0.2
3.0.7-103.el9
3
glibc-common
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
libselinux
3.3-2.el9
3.4-3.el9
3
rpm
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
3
binutils
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
3
cpp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
3
python3-libs
3.9.10-3.el9_0
3.9.14-1.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
libgomp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
3
zlib-devel
1.2.11-32.el9_0
1.2.11-34.el9
3
mesa-libgbm
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
3
systemd-libs
250-6.el9_0.1
250-12.el9_1
3
pcre2
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
4
libblkid-devel
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
4
curl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9
4
pcre2-devel
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
4
binutils-gold
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
4
libsepol
3.3-2.el9
3.4-1.1.el9
4
libsepol-devel
3.3-2.el9
3.4-1.1.el9
4
tzdata
2022e-1.el9_0
2022f-1.el9_0
4
expat
2.2.10-12.el9_0.3
2.4.9-1.el9_1
4
libblkid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
4
coreutils
8.32-31.el9
8.32-32.el9
4
mesa-vulkan-drivers
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
crypto-policies
20220223-1.git5203b41....
20220815-1.git0fbe86f.el9
4
mesa-libglapi
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
mesa-libGL
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
glibc-headers
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
4
setup
2.13.7-6.el9
2.13.7-7.el9
4
kernel-headers
5.14.0-70.30.1.el9_0
5.14.0-162.6.1.el9_1
4
elfutils-debuginfod-client
0.186-1.el9
0.187-5.el9
4
libfdisk
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
gzip
1.10-9.el9_0
1.12-1.el9
B
pam
1.5.1-9.el9_0.1
1.5.1-12.el9
B
fribidi
1.0.10-6.el9
1.0.10-6.el9.2
B
redhat-rpm-config
194-1.el9
196-1.el9
B
file
5.39-8.el9
5.39-10.el9
B
annobin
10.54-2.el9
10.73-3.el9
B
hwdata
0.348-9.3.el9
0.348-9.5.el9
B
gdb-minimal
10.2-9.el9
10.2-10.el9
B
elfutils
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
elfutils-libs
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
B
util-linux
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
qt5-srpm-macros
5.15.2-9.el9
5.15.3-1.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
which
2.21-27.el9
2.21-28.el9
B
pcre2-utf32
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
B
file-libs
5.39-8.el9
5.39-10.el9
B
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
coreutils-common
8.32-31.el9
8.32-32.el9
B
libsmartcols
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
libsemanage
3.3-2.el9
3.4-2.el9
B
shadow-utils
2:4.9-3.el9
2:4.9-5.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
9.1-1.9.el9
B
util-linux-core
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
tar
2:1.34-3.el9
2:1.34-5.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
2
zlib
1.2.11-31.el9_0.1
1.2.11-32.el9_0
2
python3
3.9.10-2.el9
3.9.10-3.el9_0
2
rpm
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
3
python3-libs
3.9.10-2.el9
3.9.10-3.el9_0
3
gnutls
3.7.3-9.el9
3.7.6-12.el9_0
3
openssl-libs
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-43.el9_0
3
zlib-devel
1.2.11-31.el9_0.1
1.2.11-32.el9_0
3
lua-libs
5.4.2-4.el9
5.4.2-4.el9_0.3
3
tzdata
2022c-1.el9_0
2022e-1.el9_0
4
kernel-headers
5.14.0-70.26.1.el9_0
5.14.0-70.30.1.el9_0
4
libgcrypt
1.10.0-5.el9_0
1.10.0-8.el9_0
4
expat
2.2.10-12.el9_0.2
2.2.10-12.el9_0.3
4
nettle
3.7.3-2.el9
3.8-3.el9_0
4
ansible-srpm-macros
1-7.el9
1-8.1.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
B
openssl
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-43.el9_0
B
rpm-build
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
B
qt6-linguist
6.2.3-2.el9
6.3.1-2.el9
1
qt6-qtbase-devel
6.2.3-2.el9
6.3.1-3.el9
1
qt6-qtdeclarative
6.3.1-2.el9
2
qt6-qttools
6.2.3-2.el9
6.3.1-2.el9
2
qt6-rpm-macros
6.2.3-1.el9
6.3.1-1.el9
2
qt6-qttools-common
6.2.3-2.el9
6.3.1-2.el9
2
qt6-qtbase
6.2.3-2.el9
6.3.1-3.el9
2
glibc
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
2
qt6-qtbase-gui
6.2.3-2.el9
6.3.1-3.el9
2
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
3
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-1.el9_0
3
systemd-libs
250-6.el9_0
250-6.el9_0.1
3
glibc-devel
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
qt6-qtbase-common
6.2.3-2.el9
6.3.1-3.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
4
glibc-headers
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
kernel-headers
5.14.0-70.22.1.el9_0
5.14.0-70.26.1.el9_0
4
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-5.el9_0
4
acl
2.3.1-3.el9
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-9.el9_0.1
B
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
dbus
1:1.12.20-5.el9
libseccomp
2.5.2-2.el9
systemd
250-6.el9_0
json-c
0.14-11.el9
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
dbus-broker
28-5.el9
systemd-pam
250-6.el9_0
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
kmod-libs
28-7.el9
2022-09-13 05:18:10
Package dependencies resolved successfuly
2022-09-12 21:10:40
Package resolution failed
  • Problem: package qt6-linguist-6.2.3-2.el9.x86_64 requires libQt6UiTools.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
    - conflicting requests
    - nothing provides qt6-qtbase(x86-64) = 6.2.3 needed by qt6-qttools-6.2.3-2.el9.x86_64
Previous history