python-jenkins-job-builder

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
778
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

device-mapper-libs
7:1.02.170-6.el7_9.3
7:1.02.170-6.el7_9.4
B
device-mapper
7:1.02.170-6.el7_9.3
7:1.02.170-6.el7_9.4
B
epel-rpm-macros
7-29
7-30
B
kernel-headers
3.10.0-1160.15.2.el7
3.10.0-1160.21.1.el7
B

Most recent builds

failed
2021-02-16 05:54:07
glibc
2.17-317.el7
2.17-323.el7_9
2
glibc-common
2.17-317.el7
2.17-323.el7_9
3
zlib
1.2.7-18.el7
1.2.7-19.el7_9
3
libmount
2.23.2-65.el7
2.23.2-65.el7_9.1
4
perl
4:5.16.3-297.el7
4:5.16.3-299.el7_9
4
tzdata
2020f-1.el7
2021a-1.el7
4
libsmartcols
2.23.2-65.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
libblkid
2.23.2-65.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
perl-macros
4:5.16.3-297.el7
4:5.16.3-299.el7_9
B
glibc-headers
2.17-317.el7
2.17-323.el7_9
B
systemd
219-78.el7_9.2
219-78.el7_9.3
B
kernel-headers
3.10.0-1160.11.1.el7
3.10.0-1160.15.2.el7
B
glibc-devel
2.17-317.el7
2.17-323.el7_9
B
lua-srpm-macros
1-2.el7
1-3.el7
B
perl-Pod-Escapes
1:1.04-297.el7
1:1.04-299.el7_9
B
perl-libs
4:5.16.3-297.el7
4:5.16.3-299.el7_9
B
util-linux
2.23.2-65.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
systemd-libs
219-78.el7_9.2
219-78.el7_9.3
B
libuuid
2.23.2-65.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
failed
2021-01-23 01:38:33
python-testtools
1.1.0-1.el7
1.8.0-2.el7
1
python2-jenkins
0.4.16-2.el7
1
python-devel
2.7.5-86.el7
2.7.5-90.el7
1
python-unittest2
1.1.0-4.el7
2
python2-traceback2
1.4.0-7.el7
2
python
2.7.5-86.el7
2.7.5-90.el7
2
python-libs
2.7.5-86.el7
2.7.5-90.el7
2
python-extras
0.0.3-2.el7
1.0.0-2.el7
2
python2-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
2
python-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
2
bash
4.2.46-33.el7
4.2.46-34.el7
2
glibc
2.17-292.el7
2.17-317.el7
2
python-linecache2
1.0.0-1.el7
2
python-srpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
3
glibc-common
2.17-292.el7
2.17-317.el7
3
sqlite
3.7.17-8.el7
3.7.17-8.el7_7.1
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
3
openssl-libs
1:1.0.2k-19.el7
1:1.0.2k-21.el7_9
3
libgcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
3
python-pillow
2.0.0-19.gitd1c6db8...
2.0.0-21.gitd1c6db8...
3
coreutils
8.22-24.el7
8.22-24.el7_9.2
3
libffi
3.0.13-18.el7
3.0.13-19.el7
3
glib2
2.56.1-5.el7
2.56.1-8.el7
3
git
1.8.3.1-20.el7
1.8.3.1-23.el7_8
3
expat
2.1.0-10.el7_3
2.1.0-12.el7
3
tzdata
2019c-1.el7
2020f-1.el7
4
rsync
3.1.2-6.el7_6.1
3.1.2-10.el7
4
perl-Git
1.8.3.1-20.el7
1.8.3.1-23.el7_8
4
setup
2.8.71-10.el7
2.8.71-11.el7
4
libmount
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-65.el7
4
krb5-libs
1.15.1-37.el7_7.2
1.15.1-50.el7
4
libselinux
2.5-14.1.el7
2.5-15.el7
4
nss-util
3.44.0-4.el7_7
3.53.1-1.el7_9
4
ca-certificates
2019.2.32-76.el7_7
2020.2.41-70.0.el7_8
4
libcap
2.22-10.el7
2.22-11.el7
4
libstdc++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
4
libtiff
4.0.3-32.el7
4.0.3-35.el7
4
freetype
2.8-14.el7
2.8-14.el7_9.1
4
libacl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
4
perl
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-297.el7
4
nspr
4.21.0-1.el7
4.25.0-2.el7_9
4
libcom_err
1.42.9-16.el7
1.42.9-19.el7
4
shared-mime-info
1.8-4.el7
1.8-5.el7
4
libcurl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-59.el7_9.1
4
systemd-libs
219-67.el7_7.2
219-78.el7_9.2
B
libssh2
1.8.0-3.el7
1.8.0-4.el7
B
gdb
7.6.1-115.el7
7.6.1-120.el7
B
perl-macros
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-297.el7
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7_7.2
7:1.02.170-6.el7_9.3
B
elfutils-libelf
0.176-2.el7
0.176-5.el7
B
glibc-headers
2.17-292.el7
2.17-317.el7
B
lz4
1.7.5-3.el7
1.8.3-1.el7
B
nss-tools
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
rpm-libs
4.11.3-40.el7
4.11.3-45.el7
B
util-linux
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-65.el7
B
epel-rpm-macros
7-23
7-29
B
rpm
4.11.3-40.el7
4.11.3-45.el7
B
dbus
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-15.el7
B
unzip
6.0-20.el7
6.0-21.el7
B
kmod-libs
20-25.el7
20-28.el7
B
libxml2
2.9.1-6.el7_2.3
2.9.1-6.el7.5
B
gcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
libgomp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-40.el7
4.11.3-45.el7
B
procps-ng
3.3.10-26.el7_7.1
3.3.10-28.el7
B
lua-srpm-macros
1-2.el7
B
pam
1.1.8-22.el7
1.1.8-23.el7
B
cryptsetup-libs
2.0.3-5.el7
2.0.3-6.el7
B
elfutils
0.176-2.el7
0.176-5.el7
B
sed
4.2.2-5.el7
4.2.2-7.el7
B
cpio
2.11-27.el7
2.11-28.el7
B
libuuid
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-65.el7
B
openldap
2.4.44-21.el7_6
2.4.44-22.el7
B
file
5.11-35.el7
5.11-37.el7
B
chkconfig
1.7.4-1.el7
1.7.6-1.el7
B
binutils
2.27-41.base.el7_7.1
2.27-44.base.el7
B
rpm-build
4.11.3-40.el7
4.11.3-45.el7
B
kernel-headers
3.10.0-1062.9.1.el7
3.10.0-1160.11.1.el7
B
cpp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-65.el7
B
curl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-59.el7_9.1
B
dracut
033-564.el7
033-572.el7
B
dbus-libs
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-15.el7
B
perl-Pod-Escapes
1:1.04-294.el7_6
1:1.04-297.el7
B
nss
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
perl-libs
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-297.el7
B
glibc-devel
2.17-292.el7
2.17-317.el7
B
elfutils-libs
0.176-2.el7
0.176-5.el7
B
gcc-c++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
kpartx
0.4.9-127.el7
0.4.9-134.el7_9
B
python-jenkins
0.4.14-2.el7
libstdc++-devel
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
libblkid
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-65.el7
B
systemd
219-67.el7_7.2
219-78.el7_9.2
B
nss-sysinit
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
device-mapper
7:1.02.158-2.el7_7.2
7:1.02.170-6.el7_9.3
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-2.el7
0.176-5.el7
B
kmod
20-25.el7
20-28.el7
B
perl-Socket
2.010-4.el7
2.010-5.el7
B
libpng
2:1.5.13-7.el7_2
2:1.5.13-8.el7
B
acl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
B
nss-softokn
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
B
epel-release
7-12
7-13
B
file-libs
5.11-35.el7
5.11-37.el7
B
2021-01-23 01:38:24
Package dependencies resolved successfuly