python-fasteners

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
298
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

ansible-srpm-macros
1-7.el9
1-8.1.el9
B

Most recent builds

complete
2022-09-25 02:25:37
python3-eventlet
0.33.1-4.el9
1
python3-greenlet
1.1.2-2.el9
2
python3-dns
2.1.0-6.el9
2
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
2
glibc
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
perl-meta-notation
5.32.1-479.el9
nss-sysinit
3.71.0-7.el9
perl-open
1.12-479.el9
libXi
1.7.10-8.el9
texlive-xunicode
9:20200406-25.el9
texlive-pst-plot
9:20200406-25.el9
texlive-ifmtarg
9:20200406-25.el9
libtiff
4.2.0-3.el9
texlive-kvsetkeys
9:20200406-25.el9
gtk3
3.24.31-2.el9
teckit
2.5.9-8.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
libgusb
0.3.8-1.el9
texlive-courier
9:20200406-25.el9
texlive-charter
9:20200406-25.el9
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
texlive-pst-math
9:20200406-25.el9
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
texlive-wrapfig
9:20200406-25.el9
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
texlive-pdfescape
9:20200406-25.el9
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
python3-sphinxcontrib-serializinghtml
1.1.4-5.el9
texlive-pst-arrow
9:20200406-25.el9
libgs
9.54.0-7.el9
libepoxy
1.5.5-4.el9
texlive-zref
9:20200406-25.el9
texlive-xetexconfig
9:20200406-25.el9
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
texlive-base
9:20200406-25.el9
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-25.el9
poppler-data
0.4.9-9.el9
texlive-polyglossia
9:20200406-25.el9
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
texlive-fpl
9:20200406-25.el9
texlive-pst-tools
9:20200406-25.el9
texlive-dvipng
9:20200406-25.el9
texlive-carlisle
9:20200406-25.el9
texlive-pst-tree
9:20200406-25.el9
texlive-fp
9:20200406-25.el9
texlive-luatex
9:20200406-25.el9
texlive-bigintcalc
9:20200406-25.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
glib-networking
2.68.3-3.el9
python3-snowballstemmer
1.9.0-10.el9
xdg-utils
1.1.3-11.el9
texlive-makeindex
9:20200406-25.el9
texlive-euler
9:20200406-25.el9
texlive-notoccite
9:20200406-25.el9
texlive-wasy
9:20200406-25.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-4.el9
texlive-ltxmisc
9:20200406-25.el9
texlive-utopia
9:20200406-25.el9
texlive-babel
9:20200406-25.el9
texlive-filecontents
9:20200406-25.el9
libspiro
20200505-5.el9
lcms2
2.12-3.el9
glib2
2.68.4-5.el9
texlive-wasysym
9:20200406-25.el9
libXmu
1.1.3-8.el9
texlive-needspace
9:20200406-25.el9
texlive-texlive-en
9:20200406-25.el9
texlive-hycolor
9:20200406-25.el9
texlive-upquote
9:20200406-25.el9
texlive-babel-english
9:20200406-25.el9
xml-common
0.6.3-58.el9
pango
1.48.7-2.el9
texlive-hyph-utf8
9:20200406-25.el9
texlive-refcount
9:20200406-25.el9
systemd-pam
250-6.el9_0
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
texlive-pst-coil
9:20200406-25.el9
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
gd
2.3.2-3.el9
texlive-pgf
9:20200406-25.el9
texlive-qstest
9:20200406-25.el9
texlive-amsmath
9:20200406-25.el9
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-9.el9_0.1
B
texlive-bidi
9:20200406-25.el9
texlive-underscore
9:20200406-25.el9
texlive-texlive-scripts
9:20200406-25.el9
giflib
5.2.1-9.el9
python3-chardet
4.0.0-5.el9
texlive-grfext
9:20200406-25.el9
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
texlive-pst-fill
9:20200406-25.el9
texlive-bookman
9:20200406-25.el9
libxcb
1.13.1-9.el9
autotrace
0.31.1-63.el9
python3-sphinxcontrib-jsmath
1.0.1-12.el9
texlive-ncntrsbk
9:20200406-25.el9
acl
2.3.1-3.el9
texlive-ucs
9:20200406-25.el9
texlive-parallel
9:20200406-25.el9
texlive-ae
9:20200406-25.el9
texlive-zapfding
9:20200406-25.el9
fribidi
1.0.10-6.el9
systemd-libs
250-6.el9_0
250-6.el9_0.1
B
texlive-etexcmds
9:20200406-25.el9
texlive-bera
9:20200406-25.el9
cairo
1.17.4-7.el9
texlive-lm-math
9:20200406-25.el9
texlive-filehook
9:20200406-25.el9
nss
3.71.0-7.el9
texlive-cm-super
9:20200406-25.el9
texlive-minitoc
9:20200406-25.el9
nss-util
3.71.0-7.el9
texlive-bitset
9:20200406-25.el9
texlive-titlesec
9:20200406-25.el9
libpaper
1.1.28-4.el9
texlive-caption
9:20200406-25.el9
shared-mime-info
2.1-4.el9
texlive-graphics-cfg
9:20200406-25.el9
libwayland-egl
1.19.0-4.el9
libICE
1.0.10-8.el9
python3-urllib3
1.26.5-3.el9
texlive-lualatex-math
9:20200406-25.el9
texlive-oberdiek
9:20200406-25.el9
libseccomp
2.5.2-2.el9
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-25.el9
texlive-latexconfig
9:20200406-25.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
texlive-xetex
9:20200406-25.el9
texlive-luaotfload
9:20200406-25.el9
texlive-knuth-lib
9:20200406-25.el9
libusbx
1.0.24-4.el9
fontconfig
2.13.94-2.el9
texlive-dvipdfmx
9:20200406-25.el9
woff2
1.0.2-14.el9
texlive-chngcntr
9:20200406-25.el9
avahi-libs
0.8-12.el9
texlive-pst-text
9:20200406-25.el9
texlive-grffile
9:20200406-25.el9
libXau
1.0.9-8.el9
kmod-libs
28-7.el9
texlive-letltxmacro
9:20200406-25.el9
texlive-intcalc
9:20200406-25.el9
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
nspr
4.32.0-9.el9
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
libXext
1.3.4-8.el9
texlive-zapfchan
9:20200406-25.el9
openjpeg2
2.4.0-6.el9
freetype
2.10.4-6.el9
texlive-psnfss
9:20200406-25.el9
texlive-tex-gyre-math
9:20200406-25.el9
python3-requests
2.25.1-6.el9
texlive-breakurl
9:20200406-25.el9
libXrandr
1.5.2-8.el9
texlive-pst-grad
9:20200406-25.el9
texlive-pdfcolmk
9:20200406-25.el9
texlive-mathpazo
9:20200406-25.el9
pstoedit
3.75-5.el9
texlive-graphics-def
9:20200406-25.el9
texlive-sauerj
9:20200406-25.el9
texlive-parskip
9:20200406-25.el9
libzip
1.7.3-7.el9
texlive-kastrup
9:20200406-25.el9
harfbuzz
2.7.4-5.el9
texlive-collection-fontsrecommended
9:20200406-25.el9
texlive-xkeyval
9:20200406-25.el9
texlive-soul
9:20200406-25.el9
texlive-infwarerr
9:20200406-25.el9
texlive-showexpl
9:20200406-25.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
texlive-collection-basic
9:20200406-25.el9
pixman
0.40.0-5.el9
texlive-cm
9:20200406-25.el9
jbig2dec-libs
0.19-6.el9
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.12-13.el9
texlive-hobsub
9:20200406-25.el9
texlive-latex-fonts
9:20200406-25.el9
texlive-ctablestack
9:20200406-25.el9
texlive-epstopdf-pkg
9:20200406-25.el9
libXdamage
1.1.5-7.el9
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
texlive-pst-node
9:20200406-25.el9
texlive-helvetic
9:20200406-25.el9
texlive-pslatex
9:20200406-25.el9
texlive-bibtex
9:20200406-25.el9
texlive-catchfile
9:20200406-25.el9
libEMF
1.0.13-5.el9
plotutils
2.6-28.el9
libicu
67.1-9.el9
texlive-listings
9:20200406-25.el9
libX11
1.7.0-7.el9
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
texlive-tipa
9:20200406-25.el9
texlive-cmextra
9:20200406-25.el9
texlive-booktabs
9:20200406-25.el9
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
libproxy
0.4.15-35.el9
libXaw
1.0.13-19.el9
texlive-texlive-common-doc
9:20200406-25.el9
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
texlive-auxhook
9:20200406-25.el9
texlive-uniquecounter
9:20200406-25.el9
desktop-file-utils
0.26-5.el9
texlive-metafont
9:20200406-25.el9
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
texlive-etex
9:20200406-25.el9
texlive-fancyvrb
9:20200406-25.el9
texlive-enctex
9:20200406-25.el9
texlive-capt-of
9:20200406-25.el9
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
texlive-wasy-type1
9:20200406-25.el9
texlive-fix2col
9:20200406-25.el9
texlive-symbol
9:20200406-25.el9
texlive-tex
9:20200406-25.el9
texlive-atveryend
9:20200406-25.el9
texlive-l3packages
9:20200406-25.el9
texlive-mflogo
9:20200406-25.el9
texlive-lualibs
9:20200406-25.el9
texlive-beton
9:20200406-25.el9
cups-libs
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-1.el9_0
B
texlive-xifthen
9:20200406-25.el9
texlive-pstricks
9:20200406-25.el9
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
colord-libs
1.4.5-4.el9
texlive-eso-pic
9:20200406-25.el9
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-7.el9
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
texlive-mptopdf
9:20200406-25.el9
libXinerama
1.1.4-10.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
python3-sphinxcontrib-applehelp
1.0.2-5.el9
ghostscript
9.54.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-2.el9
texlive-gnu-freefont
9:20200406-25.el9
texlive-paralist
9:20200406-25.el9
fontforge
20201107-5.el9
texlive-fancyhdr
9:20200406-25.el9
texlive-etex-pkg
9:20200406-25.el9
texlive-colortbl
9:20200406-25.el9
libXt
1.2.0-6.el9
texlive-colorprofiles
9:20200406-25.el9
texlive-texlive-msg-translations
9:20200406-25.el9
texlive-knuth-local
9:20200406-25.el9
libijs
0.35-15.el9
texlive-dvisvgm
9:20200406-25.el9
python3-pygments
2.7.4-4.el9
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
dbus-libs
1:1.12.20-5.el9
libXpm
3.5.13-7.el9
texlive-marginnote
9:20200406-25.el9
texlive-tex-gyre
9:20200406-25.el9
python3-markupsafe
1.1.1-12.el9
perl-Data-Dumper
2.174-462.el9
texlive-amscls
9:20200406-25.el9
texlive-fontspec
9:20200406-25.el9
libstemmer
0-18.585svn.el9
texlive-tabulary
9:20200406-25.el9
poppler
21.01.0-12.el9
texlive-pst-eps
9:20200406-25.el9
nss-softokn
3.71.0-7.el9
texlive-etoolbox
9:20200406-25.el9
nettle
3.7.3-2.el9
texlive-manfnt-font
9:20200406-25.el9
libjpeg-turbo
2.0.90-5.el9
texlive-hyphen-base
9:20200406-25.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
texlive-pst-3d
9:20200406-25.el9
texlive-marvosym
9:20200406-25.el9
texlive-lm
9:20200406-25.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-2.el9
texlive-footmisc
9:20200406-25.el9
texlive-ltxcmds
9:20200406-25.el9
latexmk
4.77-1.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
texlive-mfware
9:20200406-25.el9
texlive-avantgar
9:20200406-25.el9
hicolor-icon-theme
0.17-12.el9
texlive-graphics
9:20200406-25.el9
texlive-luatex85
9:20200406-25.el9
libthai
0.1.28-8.el9
perl-Digest
1.19-4.el9
systemd
250-6.el9_0
python3-pytz
2021.1-4.el9
python3-imagesize
1.2.0-6.el9
texlive-kpathsea
9:20200406-25.el9
texlive-pdftexcmds
9:20200406-25.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
texlive-placeins
9:20200406-25.el9
texlive-cmap
9:20200406-25.el9
python3-idna
2.10-7.el9
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
texlive-eurosym
9:20200406-25.el9
texlive-tools
9:20200406-25.el9
texlive-ms
9:20200406-25.el9
texlive-rsfs
9:20200406-25.el9
texlive-pxfonts
9:20200406-25.el9
texlive-texlive.infra
9:20200406-25.el9
perl-B
1.80-479.el9
texlive-lua-alt-getopt
9:20200406-25.el9
libXcomposite
0.4.5-7.el9
texlive-unicode-math
9:20200406-25.el9
texlive-anyfontsize
9:20200406-25.el9
texlive-mparhack
9:20200406-25.el9
texlive-atbegshi
9:20200406-25.el9
gnutls
3.7.3-9.el9
texlive-makecmds
9:20200406-25.el9
ghostscript-tools-printing
9.54.0-7.el9
texlive-texlive-docindex
9:20200406-25.el9
texlive-attachfile
9:20200406-25.el9
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-5.el9_0
B
texlive-pdftex
9:20200406-25.el9
texlive-currfile
9:20200406-25.el9
python3-sphinxcontrib-qthelp
1.0.3-5.el9
libX11-common
1.7.0-7.el9
texlive-ec
9:20200406-25.el9
texlive-mflogo-font
9:20200406-25.el9
texlive-gettitlestring
9:20200406-25.el9
texlive-xdvi
9:20200406-25.el9
python3-sphinx-latex
1:3.4.3-7.el9
texlive-stringenc
9:20200406-25.el9
texlive-hologo
9:20200406-25.el9
texlive-float
9:20200406-25.el9
texlive-babelbib
9:20200406-25.el9
perl-Filter
2:1.60-4.el9
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
texlive-varwidth
9:20200406-25.el9
texlive-hyphenex
9:20200406-25.el9
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
texlive-fncychap
9:20200406-25.el9
texlive-bookmark
9:20200406-25.el9
texlive-mfnfss
9:20200406-25.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
python3-jinja2
2.11.3-4.el9
texlive-changepage
9:20200406-25.el9
perl-File-Copy
2.34-479.el9
texlive-kvoptions
9:20200406-25.el9
perl-Unicode-Normalize
1.27-461.el9
texlive-alphalph
9:20200406-25.el9
libtracker-sparql
3.1.2-2.el9
texlive-plain
9:20200406-25.el9
texlive-algorithms
9:20200406-25.el9
texlive-framed
9:20200406-25.el9
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
texlive-iftex
9:20200406-25.el9
texlive-pstricks-add
9:20200406-25.el9
texlive-times
9:20200406-25.el9
emacs-filesystem
1:27.2-6.el9
zziplib
0.13.71-9.el9
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
perl-encoding
4:3.00-462.el9
nss-softokn-freebl
3.71.0-7.el9
json-c
0.14-11.el9
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
libwayland-client
1.19.0-4.el9
python3-babel
2.9.1-2.el9
texlive-luahbtex
9:20200406-25.el9
texlive-xcolor
9:20200406-25.el9
texlive-geometry
9:20200406-25.el9
texlive-koma-script
9:20200406-25.el9
texlive-lib
9:20200406-25.el9
perl-FileHandle
2.03-479.el9
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
texlive-setspace
9:20200406-25.el9
texlive-glyphlist
9:20200406-25.el9
texlive-hyperref
9:20200406-25.el9
libXft
2.3.3-8.el9
texlive-pspicture
9:20200406-25.el9
texlive-updmap-map
9:20200406-25.el9
texlive-unicode-data
9:20200406-25.el9
python3-sphinxcontrib-htmlhelp
1.0.3-6.el9
texlive-tex-ini-files
9:20200406-25.el9
libwebp
1.2.0-3.el9
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
B
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
B
python3-docutils
0.16-6.el9
libXtst
1.2.3-16.el9
libwayland-cursor
1.19.0-4.el9
epel-rpm-macros
9-6.el9
9-7.el9
B
python3-pysocks
1.7.1-12.el9
dbus-broker
28-5.el9
texlive-multido
9:20200406-25.el9
libSM
1.2.3-10.el9
texlive-ifplatform
9:20200406-25.el9
texlive-subfig
9:20200406-25.el9
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
texlive-csquotes
9:20200406-25.el9
texlive-l3kernel
9:20200406-25.el9
texlive-url
9:20200406-25.el9
texlive-collection-latex
9:20200406-25.el9
texlive-palatino
9:20200406-25.el9
dbus
1:1.12.20-5.el9
texlive-txfonts
9:20200406-25.el9
texlive-latex
9:20200406-25.el9
texlive-index
9:20200406-25.el9
libuninameslist
20200413-5.el9
json-glib
1.6.6-1.el9
crypto-policies-scripts
20220223-1.git5203b41....
python3-sphinx
1:3.4.3-7.el9
python3-sphinxcontrib-devhelp
1.0.2-5.el9
atk
2.36.0-5.el9
texlive-thumbpdf
9:20200406-25.el9
texlive-modes
9:20200406-25.el9
texlive-dvips
9:20200406-25.el9
texlive-euro
9:20200406-25.el9
texlive-natbib
9:20200406-25.el9
texlive-memoir
9:20200406-25.el9
texlive-luatexbase
9:20200406-25.el9
texlive-l3backend
9:20200406-25.el9
texlive-enumitem
9:20200406-25.el9
texlive-amsfonts
9:20200406-25.el9
perl-sigtrap
1.09-479.el9
perl-File-Find
1.37-479.el9
complete
2022-09-16 21:58:51
Dependencies for this build couldn't be processed
complete
2022-09-05 19:24:27
openssl-libs
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
3
expat
2.2.10-12.el9_0
2.2.10-12.el9_0.2
3
xz-libs
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
3
tzdata
2022a-1.el9_0
2022c-1.el9_0
3
cups-libs
1:2.3.3op2-13.el9
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
4
curl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.5
4
pcre2
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
4
libxml2
2.9.13-1.el9
2.9.13-1.el9_0.1
4
libarchive
3.5.3-1.el9
3.5.3-2.el9_0
4
libcurl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.5
B
openssl
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-5.el9
9-6.el9
B
pcre2-syntax
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
B
libgcrypt
1.10.0-2.el9
1.10.0-4.el9_0
B
epel-release
9-2.el9
9-4.el9
B
ansible-srpm-macros
1-5.el9
1-7.el9
B
xz
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
complete
2022-06-13 00:51:41
openssl-libs
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
3
zlib
1.2.11-31.el9
1.2.11-31.el9_0.1
3
openssl
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-3.el9
9-5.el9
B
gzip
1.10-8.el9
1.10-9.el9_0
B
ansible-srpm-macros
1-5.el9
B
complete
2022-05-17 22:04:40
ghostscript
9.54.0-4.el9
9.54.0-7.el9
2
glibc
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
2
libgs
9.54.0-4.el9
9.54.0-7.el9
3
rpm
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
3
tzdata
2021e-1.el9
2022a-1.el9_0
3
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-4.el9
9.54.0-7.el9
3
openssl-libs
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
3
ghostscript-tools-printing
9.54.0-4.el9
9.54.0-7.el9
3
libuuid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
3
expat
2.2.10-9.el9
2.2.10-12.el9_0
3
glibc-gconv-extra
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-common
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-minimal-langpack
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
crypto-policies
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
4
rpm-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
4
efi-srpm-macros
4-9.el9
6-2.el9_0
4
libxml2
2.9.12-4.el9
2.9.13-1.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-11.el9
1:2.3.3op2-13.el9
4
emacs-filesystem
1:27.1-3.el9
1:27.2-6.el9
4
libsmartcols
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
centos-stream-release
9.0-9.el9
openldap
2.4.59-3.el9
2.4.59-4.el9_0
B
util-linux-core
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-9.el9
avahi-libs
0.8-11.el9
0.8-12.el9
B
crypto-policies-scripts
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
B
libfdisk
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
tpm2-tss
3.0.3-7.el9
krb5-libs
1.19.1-13.el9
1.19.1-15.el9_0
B
centos-stream-repos
9.0-9.el9
systemd-libs
250-3.el9
250-6.el9_0
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-19.el9
2.1.27-20.el9
B
systemd-rpm-macros
250-3.el9
250-6.el9_0
B
libblkid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
gdb-minimal
10.2-8.el9
10.2-9.el9
B
libgusb
0.3.6-3.el9
0.3.8-1.el9
B
libusbx
1.0.25-2.el9
1.0.24-4.el9
B
glib-networking
2.68.3-1.el9
2.68.3-3.el9
B
openssl
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
B
audit-libs
3.0.7-101.el9
3.0.7-101.el9_0.2
B
systemd
250-3.el9
250-6.el9_0
B
libmount
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
gnutls
3.7.3-6.el9
3.7.3-9.el9
B
systemd-pam
250-3.el9
250-6.el9_0
B
util-linux
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
libproxy
0.4.15-35.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
B
2022-05-16 17:56:50
Package dependencies resolved successfuly
complete
2022-05-16 17:08:30
No dependency changes