plasma-applet-translator

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
828
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libksba
1.3.5-8.el8_6
1.3.5-9.el8_7
B
python3-libs
3.6.8-48.el8_7
3.6.8-48.el8_7.1
B
ansible-srpm-macros
1-8.1.el8
1-8.2.el8
B
openssl-libs
1:1.1.1k-7.el8_6
1:1.1.1k-9.el8_7
B
curl
7.61.1-25.el8_7.1
7.61.1-25.el8_7.3
B
systemd-libs
239-68.el8_7.2
239-68.el8_7.4
B
python3-setuptools-wheel
39.2.0-6.el8
39.2.0-6.el8_7.1
B
tar
2:1.30-6.el8
2:1.30-6.el8_7.1
B
platform-python
3.6.8-48.el8_7
3.6.8-48.el8_7.1
B
libcurl
7.61.1-25.el8_7.1
7.61.1-25.el8_7.3
B
platform-python-setuptools
39.2.0-6.el8
39.2.0-6.el8_7.1
B
kernel-headers
4.18.0-425.10.1.el8_7
4.18.0-425.13.1.el8_7
B
epel-rpm-macros
8-35
8-37
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2023-02-03 06:10:31
libmount
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
3
libgcc
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
3
zlib
1.2.11-20.el8
1.2.11-21.el8_7
3
libtasn1
4.13-3.el8
4.13-4.el8_7
4
tzdata
2022f-1.el8
2022g-1.el8
4
libuuid
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
4
libblkid
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
4
cpp
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
libstdc++-devel
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
kernel-headers
4.18.0-425.3.1.el8
4.18.0-425.10.1.el8_7
B
libgomp
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
libstdc++
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
curl
7.61.1-25.el8
7.61.1-25.el8_7.1
B
libfdisk
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
epel-rpm-macros
8-33
8-35
B
libcurl
7.61.1-25.el8
7.61.1-25.el8_7.1
B
gcc-c++
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
expat
2.2.5-10.el8
2.2.5-10.el8_7.1
B
krb5-libs
1.18.2-21.el8
1.18.2-22.el8_7
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
util-linux
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
systemd-libs
239-68.el8
239-68.el8_7.2
B
libsmartcols
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
libxml2
2.9.7-15.el8
2.9.7-15.el8_7.1
B
gcc
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
sqlite-libs
3.26.0-16.el8_6
3.26.0-17.el8_7
B
2023-01-27 19:20:56
Package dependencies resolved successfuly
complete
2022-11-09 15:41:46
glibc
2.28-164.el8
2.28-211.el8
2
bash
4.4.20-2.el8
4.4.20-4.el8_6
2
glib2
2.56.4-156.el8
2.56.4-159.el8
2
libmount
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
3
libselinux
2.9-5.el8
2.9-6.el8
3
libgcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
3
glibc-common
2.28-164.el8
2.28-211.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-164.el8
2.28-211.el8
3
gnutls
3.6.16-4.el8
3.6.16-5.el8_6
3
zlib
1.2.11-17.el8
1.2.11-20.el8
3
libffi
3.1-22.el8
3.1-23.el8
3
setup
2.12.2-6.el8
2.12.2-7.el8
4
libuuid
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
4
tzdata
2021e-1.el8
2022f-1.el8
4
libblkid
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
4
pcre2
10.32-2.el8
10.32-3.el8_6
4
crypto-policies
20210617-1.gitc776d3e.el8
20211116-1.gitae470d6.el8
4
rpm
4.14.3-19.el8
4.14.3-24.el8_7
B
epel-release
8-13.el8
8-18.el8
B
libgomp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
python-srpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-5.el8
2.1.27-6.el8_5
B
elfutils
0.185-1.el8
0.187-4.el8
B
openssl-libs
1:1.1.1k-4.el8
1:1.1.1k-7.el8_6
B
gzip
1.9-12.el8
1.9-13.el8_5
B
file-libs
5.33-20.el8
5.33-21.el8
B
libsemanage
2.9-6.el8
2.9-9.el8_6
B
gdbm-libs
1:1.18-1.el8
1:1.18-2.el8
B
cpio
2.12-10.el8
2.12-11.el8
B
pam
1.3.1-15.el8
1.3.1-22.el8
B
libarchive
3.3.3-1.el8
3.3.3-4.el8
B
libgcrypt
1.8.5-6.el8
1.8.5-7.el8_6
B
libssh-config
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
coreutils-common
8.30-12.el8
8.30-13.el8
B
libverto
0.3.0-5.el8
0.3.2-2.el8
B
make
1:4.2.1-10.el8
1:4.2.1-11.el8
B
elfutils-libs
0.185-1.el8
0.187-4.el8
B
libfdisk
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
B
gdb-headless
8.2-16.el8
8.2-19.el8
B
python2-rpm-macros
3-38.module+el8...
libssh
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
shadow-utils
2:4.6-14.el8
2:4.6-17.el8
B
epel-rpm-macros
8-26
8-33
B
libxml2
2.9.7-9.el8_4.2
2.9.7-15.el8
B
annobin
9.72-1.el8_5.2
10.67-3.el8
B
unzip
6.0-45.el8_4
6.0-46.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-20.el8
9.0.3-22.el8
B
redhat-release
8.5-0.8.el8
8.7-0.3.el8
B
binutils
2.30-108.el8_5.1
2.30-117.el8
B
kernel-headers
4.18.0-348.2.1.el8_5
4.18.0-425.3.1.el8
B
platform-python
3.6.8-41.el8
3.6.8-48.el8_7
B
python3-rpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
gdbm
1:1.18-1.el8
1:1.18-2.el8
B
ca-certificates
2021.2.50-80.0.el8_4
2022.2.54-80.2.el8_6
B
curl
7.61.1-22.el8
7.61.1-25.el8
B
rpm-build
4.14.3-19.el8
4.14.3-24.el8_7
B
libpwquality
1.4.4-3.el8
1.4.4-5.el8
B
libtirpc
1.1.4-5.el8
1.1.4-8.el8
B
expat
2.2.5-4.el8
2.2.5-10.el8
B
qt5-srpm-macros
5.15.2-1.el8
5.15.3-1.el8
B
gcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
glibc-headers
2.28-164.el8
2.28-211.el8
B
audit-libs
3.0-0.17.20191104...
3.0.7-4.el8
B
krb5-libs
1.18.2-14.el8
1.18.2-21.el8
B
rpm-libs
4.14.3-19.el8
4.14.3-24.el8_7
B
coreutils
8.30-12.el8
8.30-13.el8
B
info
6.5-6.el8
6.5-7.el8
B
sqlite-libs
3.26.0-15.el8
3.26.0-16.el8_6
B
gawk
4.2.1-2.el8
4.2.1-4.el8
B
libsmartcols
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
B
xz
5.2.4-3.el8
5.2.4-4.el8_6
B
systemd-libs
239-51.el8
239-68.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-19.el8
4.14.3-24.el8_7
B
libstdc++-devel
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.185-1.el8
0.187-4.el8
B
util-linux
2.32.1-28.el8
2.32.1-38.el8
B
gcc-c++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
python-rpm-macros
3-41.el8
3-43.el8
B
elfutils-libelf
0.185-1.el8
0.187-4.el8
B
libcap
2.26-5.el8
2.48-4.el8
B
tar
2:1.30-5.el8
2:1.30-6.el8
B
libcurl
7.61.1-22.el8
7.61.1-25.el8
B
libcom_err
1.45.6-2.el8
1.45.6-5.el8
B
which
2.21-16.el8
2.21-18.el8
B
gnupg2
2.2.20-2.el8
2.2.20-3.el8_6
B
cpp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
xz-libs
5.2.4-3.el8
5.2.4-4.el8_6
B
libstdc++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-15.el8
B
libksba
1.3.5-7.el8
1.3.5-8.el8_6
B
python3-libs
3.6.8-41.el8
3.6.8-48.el8_7
B
ansible-srpm-macros
1-8.1.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-15.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-211.el8
B
glibc-devel
2.28-164.el8
2.28-211.el8
B
file
5.33-20.el8
5.33-21.el8
B
sed
4.5-2.el8
4.5-5.el8
B
redhat-rpm-config
125-1.el8
130-1.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-3.el8
1.5.4-4.el8
B