perl-Tk-Text-SuperText

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
923
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

xorg-x11-server-Xvfb
1.20.4-19.el7_9
1.20.4-21.el7_9
1
xorg-x11-server-common
1.20.4-19.el7_9
1.20.4-21.el7_9
2
tzdata
2022f-1.el7
2022g-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1160.80.1.el7
3.10.0-1160.81.1.el7
B
epel-rpm-macros
7-35
7-36
B

Most recent builds

2023-01-10 02:16:14
Package dependencies resolved successfuly
2023-01-10 02:09:42
Package resolution failed
  • No package found for: xorg-x11-server-Xvfb
complete
2022-12-04 17:55:09
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.4-18.el7_9
1.20.4-19.el7_9
1
xorg-x11-server-common
1.20.4-18.el7_9
1.20.4-19.el7_9
2
krb5-libs
1.15.1-54.el7_9
1.15.1-55.el7_9
3
tzdata
2022d-1.el7
2022f-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1160.76.1.el7
3.10.0-1160.80.1.el7
B
kpartx
0.4.9-135.el7_9
0.4.9-136.el7_9
B
complete
2022-10-09 13:36:45
expat
2.1.0-14.el7_9
2.1.0-15.el7_9
3
ca-certificates
2021.2.50-72.el7_9
2022.2.54-74.el7_9
3
nss-softokn-freebl
3.67.0-3.el7_9
3.79.0-4.el7_9
3
nss-util
3.67.0-1.el7_9
3.79.0-1.el7_9
4
nspr
4.32.0-1.el7_9
4.34.0-3.1.el7_9
4
tzdata
2022c-1.el7
2022d-1.el7
4
nss
3.67.0-4.el7_9
3.79.0-4.el7_9
B
nss-sysinit
3.67.0-4.el7_9
3.79.0-4.el7_9
B
nss-tools
3.67.0-4.el7_9
3.79.0-4.el7_9
B
nss-softokn
3.67.0-3.el7_9
3.79.0-4.el7_9
B
complete
2022-09-05 21:10:12
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.4-17.el7_9
1.20.4-18.el7_9
1
xorg-x11-server-common
1.20.4-17.el7_9
1.20.4-18.el7_9
2
systemd-libs
219-78.el7_9.5
219-78.el7_9.7
2
krb5-libs
1.15.1-51.el7_9
1.15.1-54.el7_9
3
xz-libs
5.2.2-1.el7
5.2.2-2.el7_9
3
tzdata
2022a-1.el7
2022c-1.el7
4
python-libs
2.7.5-90.el7
2.7.5-92.el7_9
B
kernel-headers
3.10.0-1160.66.1.el7
3.10.0-1160.76.1.el7
B
systemd
219-78.el7_9.5
219-78.el7_9.7
B
xz
5.2.2-1.el7
5.2.2-2.el7_9
B
python
2.7.5-90.el7
2.7.5-92.el7_9
B
2022-08-05 02:29:09
Package dependencies resolved successfuly
2022-08-05 02:20:59
Package resolution failed
  • No package found for: xorg-x11-server-Xvfb