love

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
284
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

mesa-libGL
21.1.5-1.el8
21.3.4-1.el8
1
mesa-libEGL-devel
21.1.5-1.el8
21.3.4-1.el8
2
glib2
2.56.4-156.el8
2.56.4-158.el8
2
gcc-c++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
libdrm
2.4.106-2.el8
2.4.108-1.el8
2
libstdc++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
mesa-libglapi
21.1.5-1.el8
21.3.4-1.el8
2
gcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
libglvnd-devel
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
2
sed
4.5-2.el8
4.5-5.el8
2
zlib-devel
1.2.11-17.el8
1.2.11-18.el8_5
2
libglvnd-glx
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
2
expat
2.2.5-4.el8_5.3
2.2.5-8.el8
2
info
6.5-6.el8
6.5-7.el8
2
bash
4.4.20-2.el8
4.4.20-3.el8
2
glibc
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
2
libglvnd-opengl
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
3
libffi
3.1-22.el8
3.1-23.el8
3
perl-Errno
1.28-420.el8
1.28-421.el8
3
binutils
2.30-108.el8_5.1
2.30-113.el8
3
zlib
1.2.11-17.el8
1.2.11-18.el8_5
3
libmount
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
3
perl-IO
1.38-420.el8
1.38-421.el8
3
glibc-common
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
libglvnd-egl
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
libglvnd-gles
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
3
libgcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
3
glibc-devel
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
perl-interpreter
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
3
perl-libs
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
3
libstdc++-devel
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
3
libgomp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
3
cpp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
3
mesa-libEGL
21.1.5-1.el8
21.3.4-1.el8
3
libglvnd
1:1.3.2-1.el8
1:1.3.4-1.el8
3
hwdata
0.314-8.10.el8
0.314-8.12.el8
4
glibc-headers
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
4
libuuid
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
4
perl-macros
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
4
crypto-policies
20210617-1.gitc776d3e.el8
20211116-1.gitae470d6.el8
4
libblkid
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
4
mesa-libgbm
21.1.5-1.el8
21.3.4-1.el8
4
rpm
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
libssh-config
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
libfdisk
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
systemd-libs
239-51.el8_5.5
239-58.el8
B
rpm-build
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
elfutils
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
libxml2
2.9.7-12.el8_5
2.9.7-13.el8
B
util-linux
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
gdb-headless
8.2-16.el8
8.2-18.el8
B
rpm-libs
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
redhat-rpm-config
125-1.el8
129-1.el8
B
libtirpc
1.1.4-5.el8
1.1.4-6.el8
B
libsemanage
2.9-6.el8
2.9-8.el8
B
pam
1.3.1-15.el8
1.3.1-16.el8
B
python3-libs
3.6.8-41.el8
3.6.8-45.el8
B
make
1:4.2.1-10.el8
1:4.2.1-11.el8
B
annobin
9.72-1.el8_5.2
10.29-3.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
cpio
2.12-10.el8
2.12-11.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-20.el8
9.0.3-22.el8
B
which
2.21-16.el8
2.21-17.el8
B
libssh
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
unzip
6.0-45.el8_4
6.0-46.el8
B
elfutils-libelf
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
libcom_err
1.45.6-2.el8
1.45.6-4.el8
B
platform-python
3.6.8-41.el8
3.6.8-45.el8
B
shadow-utils
2:4.6-14.el8
2:4.6-16.el8
B
kernel-headers
4.18.0-348.23.1.el8_5
4.18.0-372.9.1.el8
B
libcap
2.26-5.el8
2.48-2.el8
B
audit-libs
3.0-0.17.20191104...
3.0.7-2.el8.2
B
redhat-release
8.5-0.8.el8
8.6-0.1.el8
B
gawk
4.2.1-2.el8
4.2.1-4.el8
B
libsmartcols
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
elfutils-libs
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-189.1.el8
B
gzip
1.9-12.el8
1.9-13.el8_5
B
kernel-headers
4.18.0-348.20.1.el8_5
4.18.0-348.23.1.el8_5
B
No dependency changes
epel-rpm-macros
8-27
8-28
B
openssl-libs
1:1.1.1k-5.el8_5
1:1.1.1k-6.el8_5
B
expat
2.2.5-4.el8
2.2.5-4.el8_5.3
2
tzdata
2021e-1.el8
2022a-1.el8
4
epel-release
8-14.el8
8-15.el8
B
glibc
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
2
glibc-common
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
glibc-all-langpacks
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
glibc-devel
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
glibc-headers
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
4
libarchive
3.3.3-1.el8
3.3.3-3.el8_5
B
systemd-libs
239-51.el8_5.3
239-51.el8_5.5
B
kernel-headers
4.18.0-348.12.2.el8_5
4.18.0-348.20.1.el8_5
B
epel-rpm-macros
8-26
8-27
B
libxml2
2.9.7-9.el8_4.2
2.9.7-12.el8_5
B
rpm-libs
4.14.3-19.el8
4.14.3-19.el8_5.2
B
rpm-build-libs
4.14.3-19.el8
4.14.3-19.el8_5.2
B
kernel-headers
4.18.0-348.el8
4.18.0-348.12.2.el8_5
B
rpm
4.14.3-19.el8
4.14.3-19.el8_5.2
B
openssl-libs
1:1.1.1k-4.el8
1:1.1.1k-5.el8_5
B
rpm-build
4.14.3-19.el8
4.14.3-19.el8_5.2
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-5.el8
2.1.27-6.el8_5
B
epel-release
8-13.el8
8-14.el8
B
systemd-libs
239-51.el8
239-51.el8_5.3
B
Previous history