kf5-kjs

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

Real build: kf5-kjs-5.68.0-1.el8
kf5-rpm-macros
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
extra-cmake-modules
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
1
kf5-kdoctools-devel
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
1
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
kf5-kdoctools
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
2
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
3
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libxslt
1.1.32-3.el8
1.1.32-4.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
systemd-libs
239-18.el8
239-30.el8_2
3
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
kf5-karchive
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
4
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
kf5-filesystem
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
4
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-5.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
4
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
xkeyboard-config
2.28-1.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-10.el8_2
4
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
4
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-193.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
libXi
1.7.9-7.el8
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
mesa-libEGL-devel
19.1.4-2.el8
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B