kf5-kirigami2

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

This build is no longer tagged in koji.
qt5-qtsvg-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
1
qt5-qtdeclarative-devel
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
1
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.3-11.el8
1.20.6-3.el8
1
extra-cmake-modules
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
kf5-rpm-macros
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
1
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
1
qt5-qtquickcontrols2-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
1
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qtsvg
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
2
xorg-x11-server-common
1.20.3-11.el8
1.20.6-3.el8
2
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
pixman
0.36.0-1.el8
0.38.4-1.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qtquickcontrols2
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
2
systemd-libs
239-18.el8
239-30.el8_2
2
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
qt5-qtgraphicaleffects
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
xkeyboard-config
2.24-3.el8
2.28-1.el8
3
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
3
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
3
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
4
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
4
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
4
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
4
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-5.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
4
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-193.el8
B
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
mesa-libEGL-devel
19.1.4-2.el8
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
libzstd
1.4.4-1.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
libXi
1.7.9-7.el8
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
zstd
1.4.4-1.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
No dependency changes