debconf

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
250
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

complete
2020-10-24 07:20:26
tzdata
2020a-1.el7
2020b-3.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1160.el7
3.10.0-1160.2.2.el7
B
complete
2020-09-30 05:08:01
python3-devel
3.6.8-13.el7
3.6.8-17.el7
1
perl
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
1
python3
3.6.8-13.el7
3.6.8-17.el7
2
perl-libs
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
2
perl-macros
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
2
libcroco
0.6.12-4.el7
0.6.12-6.el7_9
2
libxml2
2.9.1-6.el7.4
2.9.1-6.el7.5
2
rpm-build
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
2
libgcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
2
python-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
2
libgomp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
2
python
2.7.5-88.el7
2.7.5-89.el7
2
python3-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
2
glib2
2.56.1-5.el7
2.56.1-7.el7
2
glibc
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
2
python3-libs
3.6.8-13.el7
3.6.8-17.el7
2
binutils
2.27-43.base.el7_8.1
2.27-44.base.el7
3
glibc-common
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
3
elfutils
0.176-4.el7
0.176-5.el7
3
file
5.11-36.el7
5.11-37.el7
3
libmount
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
3
python3-pip
9.0.3-7.el7_8
9.0.3-8.el7
3
elfutils-libelf
0.176-4.el7
0.176-5.el7
3
rpm-build-libs
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
3
libstdc++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
3
perl-Pod-Escapes
1:1.04-295.el7
1:1.04-297.el7
3
sed
4.2.2-6.el7
4.2.2-7.el7
3
python-libs
2.7.5-88.el7
2.7.5-89.el7
3
cpio
2.11-27.el7
2.11-28.el7
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
3
expat
2.1.0-11.el7
2.1.0-12.el7
3
gdb
7.6.1-119.el7
7.6.1-120.el7
3
python-srpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
3
nss
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
3
rpm-libs
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
3
rpm
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
3
file-libs
5.11-36.el7
5.11-37.el7
3
nspr
4.21.0-1.el7
4.25.0-2.el7_9
4
curl
7.29.0-57.el7
7.29.0-59.el7
4
nss-util
3.44.0-4.el7_7
3.53.1-1.el7_9
4
nss-sysinit
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
4
nss-softokn
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
4
chkconfig
1.7.4-1.el7
1.7.6-1.el7
4
krb5-libs
1.15.1-46.el7
1.15.1-50.el7
4
ca-certificates
2019.2.32-76.el7_7
2020.2.41-70.0.el7_8
4
libuuid
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
4
elfutils-libs
0.176-4.el7
0.176-5.el7
4
libblkid
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
4
libcom_err
1.42.9-17.el7
1.42.9-19.el7
4
gcc-c++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
epel-rpm-macros
7-25
7-26
B
device-mapper-libs
7:1.02.164-7.el7_8.2
7:1.02.170-6.el7
B
python2-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
B
lz4
1.7.5-3.el7
1.8.3-1.el7
B
kernel-headers
3.10.0-1127.13.1.el7
3.10.0-1160.el7
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-4.el7
0.176-5.el7
B
cpp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
libsmartcols
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
B
glibc-headers
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
B
gcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
libstdc++-devel
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
util-linux
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
B
openldap
2.4.44-21.el7_6
2.4.44-22.el7
B
nss-tools
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
systemd
219-73.el7_8.8
219-78.el7
B
libcurl
7.29.0-57.el7
7.29.0-59.el7
B
libssh2
1.8.0-3.el7
1.8.0-4.el7
B
device-mapper
7:1.02.164-7.el7_8.2
7:1.02.170-6.el7
B
dbus
1:1.10.24-14.el7_8
1:1.10.24-15.el7
B
systemd-libs
219-73.el7_8.8
219-78.el7
B
dracut
033-568.el7
033-572.el7
B
procps-ng
3.3.10-27.el7
3.3.10-28.el7
B
dbus-libs
1:1.10.24-14.el7_8
1:1.10.24-15.el7
B
glibc-devel
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
B
kpartx
0.4.9-131.el7
0.4.9-133.el7
B
2020-09-30 04:15:08
Package dependencies resolved successfuly
2020-09-30 04:09:13
Package resolution failed
  • No package found for: python36-devel
complete
2020-07-18 18:18:54
dbus
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-14.el7_8
B
dbus-libs
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-14.el7_8
B
complete
2020-07-10 05:57:05
epel-rpm-macros
7-24
7-25
B
complete
2020-07-03 00:58:27
systemd
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
B
kernel-headers
3.10.0-1127.10.1.el7
3.10.0-1127.13.1.el7
B
systemd-libs
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
B
complete
2020-06-23 01:54:44
perl-Data-Dumper
2.145-3.el7
perl-MIME-tools
5.505-1.el7
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.8.git5baa1e...
perl-Parse-RecDescent
1.967009-5.el7
perl-Mail-Transport-Dbx
0.07-28.el7
dpkg-dev
1.18.25-9.el7
xkeyboard-config
2.24-1.el7
dconf
0.28.0-4.el7
libjpeg-turbo
1.2.90-8.el7
libXfixes
5.0.3-1.el7
glib-networking
2.56.1-1.el7
mesa-libGL
18.3.4-7.el7_8.1
libglvnd
1:1.0.1-0.8.git5baa1e...
perl-XML-Filter-BufferText
1.01-17.el7
libtiff
4.0.3-32.el7
perl-IO-Socket-IP
0.21-5.el7
at-spi2-atk
2.26.2-1.el7
perl-JSON
2.59-2.el7
perl-Text-Soundex
3.04-4.el7
libXinerama
1.1.3-2.1.el7
fontconfig
2.13.0-4.3.el7
openssh
7.4p1-21.el7
perl-XML-SAX-Writer
0.53-4.el7
perl-Business-ISBN-Data
20120719.001-2.el7
cairo-gobject
1.15.12-4.el7
json-glib
1.4.2-2.el7
mesa-libgbm
18.3.4-7.el7_8.1
perl-MIME-Lite
3.030-1.el7
autoconf
2.69-11.el7
libXft
2.3.2-2.el7
perl-WWW-RobotRules
6.02-5.el7
libusbx
1.0.21-1.el7
rsync
3.1.2-10.el7
perl-HTML-Tagset
3.20-15.el7
nettle
2.7.1-8.el7
libwayland-server
1.15.0-1.el7
pango
1.42.4-4.el7_7
libXxf86vm
1.1.4-1.el7
libpciaccess
0.14-1.el7
perl-Convert-BinHex
1.119-20.el7
libproxy
0.4.11-11.el7
intltool
0.50.2-7.el7
debhelper
11.4-2.el7
perl-Mail-IMAPClient
3.37-1.el7
perl-HTML-Parser
3.71-4.el7
dejavu-sans-fonts
2.33-6.el7
dpkg-perl
1.18.25-9.el7
perl-Glib
1.305-1.el7
fontpackages-filesystem
1.44-8.el7
perl-Object-Realize-Later
0.19-6.el7
libXi
1.7.9-1.el7
gdk-pixbuf2
2.36.12-3.el7
perl-HTTP-Cookies
6.01-5.el7
perl-Compress-Raw-Bzip2
2.061-3.el7
xz-lzma-compat
5.2.2-1.el7
perl-Net-SMTP-SSL
1.01-13.el7
perl-Email-Date-Format
1.002-15.el7
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.8.git5baa1e...
cairo
1.15.12-4.el7
mailcap
2.1.41-2.el7
libXcomposite
0.4.4-4.1.el7
perl-Text-Unidecode
0.04-20.el7
perl-Mail-Box
2.120-2.el7
perl-IO-Compress
2.061-2.el7
gsettings-desktop-schemas
3.28.0-3.el7
libwayland-client
1.15.0-1.el7
perl-File-Listing
6.04-7.el7
perl-File-Remove
1.52-6.el7
libepoxy
1.5.2-1.el7
less
458-9.el7
perl-Text-Iconv
1.7-18.el7
pixman
0.34.0-1.el7
hicolor-icon-theme
0.12-7.el7
cups-libs
1:1.6.3-43.el7
perl-Data-OptList
0.107-9.el7
perl-Cairo
1.104-1.el7
libX11-common
1.6.7-2.el7
perl-Time-Piece
1.20.1-295.el7
perl-Digest-SHA3
0.24-1.el7
perl-Email-Simple
2.214-1.el7
lcms2
2.6-3.el7
rest
0.8.1-2.el7
perl-IO-stringy
2.110-22.el7
perl-Mail-Sendmail
0.79-21.el7
perl-Net-LibIDN
0.12-15.el7
fipscheck
1.4.1-6.el7
perl-Gtk3
0.017-3.el7
perl-HTTP-Date
6.02-8.el7
perl-IO-Socket-SSL
1.94-7.el7
perl-Sub-Exporter-Progressive
0.001011-1.el7
at-spi2-core
2.28.0-1.el7
atk
2.28.1-2.el7
perl-File-FcntlLock
0.22-6.el7
perl-FCGI
1:0.74-8.el7
gtk3
3.22.30-5.el7
jasper-libs
1.900.1-33.el7
colord-libs
1.3.4-2.el7
libXext
1.3.3-3.el7
perl-Package-Generator
0.103-14.el7
perl-Devel-GlobalDestruction
0.12-1.el7
perl-Compress-Raw-Zlib
1:2.061-4.el7
libxcb
1.13-1.el7
gettext-common-devel
0.19.8.1-3.el7
perl-LWP-MediaTypes
6.02-2.el7
perl-URI
1.60-9.el7
perl-HTTP-Daemon
6.01-8.el7
python3-html2text
2019.8.11-1.el7
libwayland-cursor
1.15.0-1.el7
adwaita-icon-theme
3.28.0-1.el7
perl-IO-HTML
1.00-2.el7
libXcursor
1.1.15-1.el7
libXtst
1.2.3-1.el7
openssh-clients
7.4p1-21.el7
perl-Mozilla-CA
20130114-5.el7
perl-HTML-Format
2.10-7.el7
gtk-update-icon-cache
3.22.30-5.el7
mesa-libEGL
18.3.4-7.el7_8.1
gettext-devel
0.19.8.1-3.el7
libpng
2:1.5.13-7.el7_2
perl-Digest-HMAC
1.03-5.el7
m4
1.4.16-10.el7
avahi-libs
0.6.31-20.el7
perl-Net-HTTP
6.06-2.el7
debconf
1.5.73-2.el7
perl-Encode-Locale
1.03-5.el7
perl-XML-Parser
2.41-10.el7
graphite2
1.3.10-1.el7_3
libxshmfence
1.2-1.el7
perl-libintl
1.20-12.el7
perl-Digest-MD5
2.52-3.el7
gobject-introspection
1.56.1-1.el7
perl-TermReadKey
2.30-20.el7
perl-Sub-Exporter
0.986-2.el7
libmodman
2.0.1-8.el7
perl-Git
1.8.3.1-22.el7_8
dpkg
1.18.25-9.el7
libthai
0.1.14-9.el7
libdrm
2.4.97-2.el7
mesa-libglapi
18.3.4-7.el7_8.1
perl-Test-Harness
3.28-3.el7
perl-Sub-Install
0.926-6.el7
libXrender
0.9.10-1.el7
dejavu-fonts-common
2.33-6.el7
perl-Font-AFM
1.20-13.el7
libwayland-egl
1.15.0-1.el7
openssl
1:1.0.2k-19.el7
libsoup
2.62.2-2.el7
perl-Business-ISBN
2.06-2.el7
libXrandr
1.5.1-2.el7
perl-LDAP
1:0.56-6.el7
trousers
0.3.14-2.el7
perl-TimeDate
1:2.30-2.el7
libX11
1.6.7-2.el7
perl-Net-SSLeay
1.55-6.el7
adwaita-cursor-theme
3.28.0-1.el7
perl-User-Identity
0.96-1.el7
perl-Authen-SASL
2.15-10.el7
perl-MIME-Types
1.38-2.el7
perl-Cairo-GObject
1.001-7.el7
harfbuzz
1.7.5-2.el7
perl-MailTools
2.12-2.el7
libxkbcommon
0.7.1-3.el7
libXau
1.0.8-2.1.el7
perl-Digest-SHA1
2.13-9.el7
perl-Params-Util
1.07-6.el7
perl-HTTP-Message
6.06-6.el7
po-debconf
1.0.20-5.el7
fipscheck-lib
1.4.1-6.el7
libgusb
0.2.9-1.el7
automake
1.13.4-3.el7
perl-XML-NamespaceSupport
1.11-10.el7
libXdamage
1.1.4-4.1.el7
fribidi
1.0.2-1.el7_7.1
perl-XML-SAX-Base
1.08-7.el7
libedit
3.0-12.20121213cv...
perl-Text-Autoformat
1.669004-1.el7
jbigkit-libs
2.0-11.el7
perl-TeX-Hyphen
1.01-1.el7
kernel-headers
3.10.0-1127.8.2.el7
3.10.0-1127.10.1.el7
B
perl-Error
1:0.17020-2.el7
freetype
2.8-14.el7
hwdata
0.252-9.5.el7
perl-HTML-Tree
1:5.03-2.el7
perl-Convert-ASN1
0.26-4.el7
git
1.8.3.1-22.el7_8
perl-CGI
3.63-4.el7
perl-Glib-Object-Introspection
0.025-1.el7
perl-Digest
1.17-245.el7
gnutls
3.3.29-9.el7_6
perl-libwww-perl
6.05-2.el7
perl-GSSAPI
0.28-9.el7
perl-Text-Reform
1.20-9.el7
perl-HTTP-Negotiate
6.01-5.el7
perl-Digest-SHA
1:5.85-4.el7
Previous history