conky-manager

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
793
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libX11
1.6.7-4.el7_9
1.6.7-5.el7_9
2
libX11-devel
1.6.7-4.el7_9
1.6.7-5.el7_9
2
libX11-common
1.6.7-4.el7_9
1.6.7-5.el7_9
3
kernel-headers
3.10.0-1160.108.1.el7
3.10.0-1160.114.2.el7
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2024-02-23 17:09:25
lua-srpm-macros
1-3.el7
1-13.el7
B
complete
2024-02-10 01:32:43
tzdata
2023c-1.el7
2024a-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1160.105.1.el7
3.10.0-1160.108.1.el7
B
complete
2023-12-29 23:43:42
systemd-libs
219-78.el7_9.7
219-78.el7_9.9
4
kernel-headers
3.10.0-1160.102.1.el7
3.10.0-1160.105.1.el7
B
systemd
219-78.el7_9.7
219-78.el7_9.9
B
libcurl
7.29.0-59.el7_9.1
7.29.0-59.el7_9.2
B
curl
7.29.0-59.el7_9.1
7.29.0-59.el7_9.2
B
complete
2023-11-19 00:11:40
python
2.7.5-93.el7_9
2.7.5-94.el7_9
2
python-libs
2.7.5-93.el7_9
2.7.5-94.el7_9
3
epel-rpm-macros
7-37
7-38
B
complete
2023-11-05 05:10:24
No dependency changes
complete
2023-10-22 05:45:46
nss-softokn-freebl
3.79.0-4.el7_9
3.90.0-6.el7_9
3
cups-libs
1:1.6.3-51.el7
1:1.6.3-52.el7_9
3
nss-util
3.79.0-1.el7_9
3.90.0-1.el7_9
4
ca-certificates
2022.2.54-74.el7_9
2023.2.60_v7.0.306-72.el7_9
4
nspr
4.34.0-3.1.el7_9
4.35.0-1.el7_9
4
kernel-headers
3.10.0-1160.95.1.el7
3.10.0-1160.102.1.el7
B
nss
3.79.0-5.el7_9
3.90.0-2.el7_9
B
nss-softokn
3.79.0-4.el7_9
3.90.0-6.el7_9
B
nss-tools
3.79.0-5.el7_9
3.90.0-2.el7_9
B
nss-sysinit
3.79.0-5.el7_9
3.90.0-2.el7_9
B
libssh2
1.8.0-4.el7
1.8.0-4.el7_9.1
B