codec2

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
659
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libzstd
1.5.4-1.el7
1.5.5-1.el7
2
tzdata
2022g-1.el7
2023c-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1160.88.1.el7
3.10.0-1160.90.1.el7
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2023-03-23 10:24:42
cmake3
3.11.0-1.el7
3.17.5-1.el7
1
libgcc
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
2
cmake3-data
3.11.0-1.el7
3.17.5-1.el7
2
expat
2.1.0-10.el7_3
2.1.0-15.el7_9
2
zlib
1.2.7-17.el7
1.2.7-21.el7_9
2
rpm
4.11.3-32.el7
4.11.3-48.el7_9
2
glibc
2.17-222.el7
2.17-326.el7_9
2
xz-libs
5.2.2-1.el7
5.2.2-2.el7_9
2
libcurl
7.29.0-46.el7
7.29.0-59.el7_9.1
2
libzstd
1.5.4-1.el7
2
libuv
1:1.19.2-1.el7
1:1.44.2-1.el7
2
libstdc++
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
2
coreutils
8.22-21.el7
8.22-24.el7_9.2
3
libacl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
3
krb5-libs
1.15.1-19.el7
1.15.1-55.el7_9
3
nss-softokn-freebl
3.36.0-5.el7_5
3.79.0-4.el7_9
3
rpm-libs
4.11.3-32.el7
4.11.3-48.el7_9
3
bash
4.2.46-30.el7
4.2.46-35.el7_9
3
glib2
2.54.2-2.el7
2.56.1-9.el7_9
3
emacs-filesystem
1:24.3-20.el7_4
1:24.3-23.el7
3
openldap
2.4.44-15.el7_5
2.4.44-25.el7_9
3
nss-util
3.36.0-1.el7_5
3.79.0-1.el7_9
3
libdb-utils
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
libcap
2.22-9.el7
2.22-11.el7
3
libssh2
1.4.3-10.el7_2.1
1.8.0-4.el7
3
libsndfile
1.0.25-10.el7
1.0.25-12.el7_9.1
3
nspr
4.19.0-1.el7_5
4.34.0-3.1.el7_9
3
libselinux
2.5-12.el7
2.5-15.el7
3
libdb
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
audit-libs
2.8.1-3.el7
2.8.5-4.el7
3
elfutils-libelf
0.170-4.el7
0.176-5.el7
3
nss
3.36.0-5.el7_5
3.79.0-5.el7_9
3
curl
7.29.0-46.el7
7.29.0-59.el7_9.1
3
libcom_err
1.42.9-12.el7_5
1.42.9-19.el7
3
glibc-common
2.17-222.el7
2.17-326.el7_9
3
python3
3.6.8-18.el7
3
nss-pem
1.0.3-4.el7
1.0.3-7.el7
3
shared-mime-info
1.8-4.el7
1.8-5.el7
4
nss-tools
3.36.0-5.el7_5
3.79.0-5.el7_9
4
python3-pip
9.0.3-8.el7
4
tzdata
2018e-3.el7
2022g-1.el7
4
nss-sysinit
3.36.0-5.el7_5
3.79.0-5.el7_9
4
chkconfig
1.7.4-1.el7
1.7.6-1.el7
4
readline
6.2-10.el7
6.2-11.el7
4
libsepol
2.5-8.1.el7
2.5-10.el7
4
cyrus-sasl-lib
2.1.26-23.el7
2.1.26-24.el7_9
4
libmount
2.23.2-52.el7
2.23.2-65.el7_9.1
4
openssl-libs
1:1.0.2k-12.el7
1:1.0.2k-26.el7_9
4
nss-softokn
3.36.0-5.el7_5
3.79.0-4.el7_9
4
python3-libs
3.6.8-18.el7
4
findutils
1:4.5.11-5.el7
1:4.5.11-6.el7
4
libffi
3.0.13-18.el7
3.0.13-19.el7
4
sed
4.2.2-5.el7
4.2.2-7.el7
4
setup
2.8.71-9.el7
2.8.71-11.el7
4
python3-setuptools
39.2.0-10.el7
4
device-mapper-libs
7:1.02.146-4.el7
7:1.02.170-6.el7_9.5
B
glibc-headers
2.17-222.el7
2.17-326.el7_9
B
jsoncpp
0.10.5-2.el7
device-mapper
7:1.02.146-4.el7
7:1.02.170-6.el7_9.5
B
file
5.11-33.el7
5.11-37.el7
B
make
1:3.82-23.el7
1:3.82-24.el7
B
python2-rpm-macros
3-18.el7
3-34.el7
B
patch
2.7.1-10.el7_5
2.7.1-12.el7_7
B
xz
5.2.2-1.el7
5.2.2-2.el7_9
B
cpio
2.11-27.el7
2.11-28.el7
B
perl
4:5.16.3-292.el7
4:5.16.3-299.el7_9
B
json-c
0.11-4.el7_0
B
libtirpc
0.2.4-0.16.el7
B
perl-generators-epel
1-1.el7
B
lua-srpm-macros
1-3.el7
B
libsmartcols
2.23.2-65.el7_9.1
B
python-rpm-macros
3-18.el7
3-34.el7
B
gcc-c++
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
B
tar
2:1.26-34.el7
2:1.26-35.el7
B
rpm-build
4.11.3-32.el7
4.11.3-48.el7_9
B
gzip
1.5-10.el7
1.5-11.el7_9
B
kpartx
0.4.9-119.el7
0.4.9-136.el7_9
B
libuuid
2.23.2-52.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
shadow-utils
2:4.1.5.1-24.el7
2:4.6-5.el7
B
cpp
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
B
python-libs
2.7.5-68.el7
2.7.5-92.el7_9
B
unzip
6.0-19.el7
6.0-24.el7_9
B
systemd
219-57.el7
219-78.el7_9.7
B
binutils
2.27-27.base.el7
2.27-44.base.el7_9.1
B
dbus
1:1.10.24-7.el7
1:1.10.24-15.el7
B
redhat-rpm-config
9.1.0-80.el7
9.1.0-88.el7
B
libstdc++-devel
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
B
acl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
B
libsemanage
2.5-11.el7
2.5-14.el7
B
libarchive
3.1.2-10.el7_2
gdb
7.6.1-110.el7
7.6.1-120.el7
B
gnupg2
2.0.22-4.el7
2.0.22-5.el7_5
B
file-libs
5.11-33.el7
5.11-37.el7
B
perl-libs
4:5.16.3-292.el7
4:5.16.3-299.el7_9
B
pam
1.1.8-22.el7
1.1.8-23.el7
B
python-srpm-macros
3-18.el7
3-34.el7
B
epel-release
7-11
7-14
B
libgomp
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
B
glibc-devel
2.17-222.el7
2.17-326.el7_9
B
perl-macros
4:5.16.3-292.el7
4:5.16.3-299.el7_9
B
kmod
20-21.el7
20-28.el7
B
systemd-libs
219-57.el7
219-78.el7_9.7
B
rpm-build-libs
4.11.3-32.el7
4.11.3-48.el7_9
B
gcc
4.8.5-28.el7_5.1
4.8.5-44.el7
B
python
2.7.5-68.el7
elfutils
0.170-4.el7
0.176-5.el7
B
kmod-libs
20-21.el7
20-28.el7
B
lzo
2.06-8.el7
procps-ng
3.3.10-17.el7_5.2
3.3.10-28.el7
B
diffutils
3.3-4.el7
3.3-6.el7_9
B
elfutils-default-yama-scope
0.170-4.el7
0.176-5.el7
B
cryptsetup-libs
1.7.4-4.el7
2.0.3-6.el7
B
elfutils-libs
0.170-4.el7
0.176-5.el7
B
lz4
1.7.3-1.el7
1.8.3-1.el7
B
kernel-headers
3.10.0-862.3.2.el7
3.10.0-1160.88.1.el7
B
dbus-libs
1:1.10.24-7.el7
1:1.10.24-15.el7
B
dracut
033-535.el7
033-572.el7
B
libblkid
2.23.2-52.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
epel-rpm-macros
7-18
7-37
B
sqlite
3.7.17-8.el7
3.7.17-8.el7_7.1
B
perl-Socket
2.010-4.el7
2.010-5.el7
B
util-linux
2.23.2-52.el7
2.23.2-65.el7_9.1
B
perl-Pod-Escapes
1:1.04-292.el7
1:1.04-299.el7_9
B
ca-certificates
2018.2.22-70.0.el7_5
2022.2.54-74.el7_9
B
libxml2
2.9.1-6.el7_2.3
2.9.1-6.el7_9.6
B
2023-03-23 10:24:01
Package dependencies resolved successfuly