banshee

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
575
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

kernel-headers
3.10.0-1160.el7
3.10.0-1160.2.1.el7
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

failed
2020-09-30 04:13:09
python
2.7.5-88.el7
2.7.5-89.el7
2
libpng
2:1.5.13-7.el7_2
2:1.5.13-8.el7
2
dbus-libs
1:1.10.24-14.el7_8
1:1.10.24-15.el7
2
libvpx
1.3.0-5.el7_0
1.3.0-8.el7
2
libxslt
1.1.28-5.el7
1.1.28-6.el7
2
glib2-devel
2.56.1-5.el7
2.56.1-7.el7
2
glib2
2.56.1-5.el7
2.56.1-7.el7
2
libgcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
2
perl
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
2
libxml2
2.9.1-6.el7.4
2.9.1-6.el7.5
2
sed
4.2.2-6.el7
4.2.2-7.el7
2
glibc
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
2
libxml2-devel
2.9.1-6.el7.4
2.9.1-6.el7.5
2
libxml2-python
2.9.1-6.el7.4
2.9.1-6.el7.5
2
expat
2.1.0-11.el7
2.1.0-12.el7
2
dbus-devel
1:1.10.24-14.el7_8
1:1.10.24-15.el7
2
libstdc++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
2
gcc
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
2
perl-libs
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
3
libuuid
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
3
python-libs
2.7.5-88.el7
2.7.5-89.el7
3
libcurl
7.29.0-57.el7_8.1
7.29.0-59.el7
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
3
psmisc
22.20-16.el7
22.20-17.el7
3
libsndfile
1.0.25-11.el7
1.0.25-12.el7
3
systemd-libs
219-73.el7_8.9
219-78.el7
3
dbus
1:1.10.24-14.el7_8
1:1.10.24-15.el7
3
cpp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
3
mesa-libEGL-devel
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
3
libtiff
4.0.3-32.el7
4.0.3-35.el7
3
libcroco
0.6.12-4.el7
0.6.12-6.el7_9
3
libgomp
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
3
mesa-libGL-devel
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
3
glibc-common
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
3
systemd
219-73.el7_8.9
219-78.el7
3
krb5-libs
1.15.1-46.el7
1.15.1-50.el7
3
chkconfig
1.7.4-1.el7
1.7.6-1.el7
3
glibc-devel
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
3
perl-macros
4:5.16.3-295.el7
4:5.16.3-297.el7
3
elfutils-libelf
0.176-4.el7
0.176-5.el7
3
cups-libs
1:1.6.3-43.el7
1:1.6.3-51.el7
3
binutils
2.27-43.base.el7_8.1
2.27-44.base.el7
3
libpng-devel
2:1.5.13-7.el7_2
2:1.5.13-8.el7
3
libmount
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
3
python3
3.6.8-13.el7
3.6.8-17.el7
3
lz4
1.7.5-3.el7
1.8.3-1.el7
4
python3-pip
9.0.3-7.el7_8
9.0.3-8.el7
4
mesa-libglapi
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
4
nss-util
3.44.0-4.el7_7
3.53.1-1.el7_9
4
libexif
0.6.21-7.el7_8
0.6.22-1.el7
4
ca-certificates
2019.2.32-76.el7_7
2020.2.41-70.0.el7_8
4
openldap
2.4.44-21.el7_6
2.4.44-22.el7
4
libblkid
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
4
glibc-headers
2.17-307.el7.1
2.17-317.el7
4
python3-libs
3.6.8-13.el7
3.6.8-17.el7
4
perl-Pod-Escapes
1:1.04-295.el7
1:1.04-297.el7
4
elfutils-libs
0.176-4.el7
0.176-5.el7
4
expat-devel
2.1.0-11.el7
2.1.0-12.el7
4
libcom_err
1.42.9-17.el7
1.42.9-19.el7
4
nspr
4.21.0-1.el7
4.25.0-2.el7_9
4
mesa-libGL
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
4
mesa-libEGL
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
4
gvfs
1.36.2-3.el7
1.36.2-4.el7
4
libuuid-devel
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
4
mesa-khr-devel
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
4
libssh2
1.8.0-3.el7
1.8.0-4.el7
4
nss
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
4
bc
1.06.95-13.el7
B
gdb
7.6.1-119.el7
7.6.1-120.el7
B
kernel-headers
3.10.0-1127.18.2.el7
3.10.0-1160.el7
B
nss-softokn
3.44.0-8.el7_7
3.53.1-6.el7_9
B
rpm-build
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
B
gvfs-client
1.36.2-3.el7
1.36.2-4.el7
B
libsmartcols
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
B
libss
1.42.9-17.el7
1.42.9-19.el7
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-4.el7
0.176-5.el7
B
initscripts
9.49.49-1.el7
9.49.53-1.el7
B
e2fsprogs-libs
1.42.9-17.el7
1.42.9-19.el7
B
gcc-c++
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
systemd-sysv
219-73.el7_8.9
219-78.el7
B
rpm
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
B
dracut
033-568.el7
033-572.el7
B
file-libs
5.11-36.el7
5.11-37.el7
B
cpio
2.11-27.el7
2.11-28.el7
B
libstdc++-devel
4.8.5-39.el7
4.8.5-44.el7
B
device-mapper-multipath-libs
0.4.9-131.el7
0.4.9-133.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
B
mdadm
4.1-4.el7
4.1-6.el7
B
rpm-libs
4.11.3-43.el7
4.11.3-45.el7
B
python-srpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
B
xfsprogs
4.5.0-20.el7
4.5.0-22.el7
B
hwdata
0.252-9.5.el7
0.252-9.7.el7
B
iproute
4.11.0-25.el7_7.2
4.11.0-30.el7
B
epel-rpm-macros
7-25
7-26
B
util-linux
2.23.2-63.el7
2.23.2-65.el7
B
device-mapper-multipath
0.4.9-131.el7
0.4.9-133.el7
B
device-mapper
7:1.02.164-7.el7_8.2
7:1.02.170-6.el7
B
e2fsprogs
1.42.9-17.el7
1.42.9-19.el7
B
curl
7.29.0-57.el7_8.1
7.29.0-59.el7
B
kpartx
0.4.9-131.el7
0.4.9-133.el7
B
file
5.11-36.el7
5.11-37.el7
B
elfutils
0.176-4.el7
0.176-5.el7
B
iptables
1.4.21-34.el7
1.4.21-35.el7
B
procps-ng
3.3.10-27.el7
3.3.10-28.el7
B
nss-sysinit
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
mesa-libgbm
18.3.4-7.el7_8.1
18.3.4-10.el7
B
libgudev1
219-73.el7_8.9
219-78.el7
B
python-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
B
nss-tools
3.44.0-7.el7_7
3.53.1-3.el7_9
B
device-mapper-libs
7:1.02.164-7.el7_8.2
7:1.02.170-6.el7
B
libbluray
0.2.3-5.el7
0.2.3-6.el7
B
python2-rpm-macros
3-32.el7
3-34.el7
B
failed
2020-08-11 00:14:55
mono-data-sqlite
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
1
mono-devel
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
1
mono-data
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
1
mono-core
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
2
mono-web
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
2
mono-wcf
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
2
monodoc
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
2
systemd
219-73.el7_8.8
219-73.el7_8.9
3
systemd-libs
219-73.el7_8.8
219-73.el7_8.9
3
mono-extras
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
3
mono-mvc
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
3
python3
3.6.8-13.el7
3
libcurl
7.29.0-57.el7
7.29.0-57.el7_8.1
3
mono-winforms
4.6.2-4.el7
6.8.0-1.el7
3
python3-setuptools
39.2.0-10.el7
4
python3-libs
3.6.8-13.el7
4
python3-pip
9.0.3-7.el7_8
4
curl
7.29.0-57.el7
7.29.0-57.el7_8.1
B
systemd-sysv
219-73.el7_8.8
219-73.el7_8.9
B
libtirpc
0.2.4-0.16.el7
B
libgudev1
219-73.el7_8.8
219-73.el7_8.9
B
kernel-headers
3.10.0-1127.13.1.el7
3.10.0-1127.18.2.el7
B
complete
2020-07-21 03:30:51
dbus-libs
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-14.el7_8
2
dbus-devel
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-14.el7_8
2
dbus
1:1.10.24-13.el7_6
1:1.10.24-14.el7_8
3
complete
2020-07-12 23:11:00
No dependency changes
complete
2020-07-05 09:54:23
epel-rpm-macros
7-24
7-25
B
complete
2020-06-26 16:48:17
git
1.8.3.1-22.el7_8
1.8.3.1-23.el7_8
2
systemd
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
3
perl-Git
1.8.3.1-22.el7_8
1.8.3.1-23.el7_8
3
systemd-libs
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
3
libexif
0.6.21-6.el7
0.6.21-7.el7_8
4
libgudev1
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
B
systemd-sysv
219-73.el7_8.6
219-73.el7_8.8
B
kernel-headers
3.10.0-1127.8.2.el7
3.10.0-1127.13.1.el7
B
complete
2020-05-14 09:23:20
git
1.8.3.1-21.el7_7
1.8.3.1-22.el7_8
2
perl-Git
1.8.3.1-21.el7_7
1.8.3.1-22.el7_8
3
systemd
219-73.el7_8.5
219-73.el7_8.6
3
mesa-libEGL-devel
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
3
binutils
2.27-43.base.el7
2.27-43.base.el7_8.1
3
systemd-libs
219-73.el7_8.5
219-73.el7_8.6
3
mesa-libGL-devel
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
3
mesa-khr-devel
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
4
mesa-libGL
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
4
tzdata
2019c-1.el7
2020a-1.el7
4
mesa-libglapi
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
4
mesa-libEGL
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
4
systemd-sysv
219-73.el7_8.5
219-73.el7_8.6
B
kernel-headers
3.10.0-1127.el7
3.10.0-1127.8.2.el7
B
libgudev1
219-73.el7_8.5
219-73.el7_8.6
B
mesa-libgbm
18.3.4-7.el7
18.3.4-7.el7_8.1
B
epel-rpm-macros
7-23
7-24
B
device-mapper
7:1.02.164-7.el7_8.1
7:1.02.164-7.el7_8.2
B
device-mapper-libs
7:1.02.164-7.el7_8.1
7:1.02.164-7.el7_8.2
B