AusweisApp2

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
220
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
1:1.8.0.302.b08-0.el8_4
1
systemd-devel
239-45.el8_4.1
239-45.el8_4.2
1
systemd-libs
239-45.el8_4.1
239-45.el8_4.2
2
systemd-pam
239-45.el8_4.1
239-45.el8_4.2
2
systemd
239-45.el8_4.1
239-45.el8_4.2
3
kernel-headers
4.18.0-305.7.1.el8_4
4.18.0-305.10.2.el8_4
B
No dependency changes
No dependency changes
systemd-devel
239-45.el8
239-45.el8_4.1
1
cmake
3.18.2-9.el8
3.18.2-11.el8_4
1
cmake-rpm-macros
3.18.2-9.el8
3.18.2-11.el8_4
2
cmake-filesystem
3.18.2-9.el8
3.18.2-11.el8_4
2
cmake-data
3.18.2-9.el8
3.18.2-11.el8_4
2
systemd-libs
239-45.el8
239-45.el8_4.1
2
systemd-pam
239-45.el8
239-45.el8_4.1
2
rpm
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
3
systemd
239-45.el8
239-45.el8_4.1
3
lz4-libs
1.8.3-2.el8
1.8.3-3.el8_4
3
openldap
2.4.46-16.el8
2.4.46-17.el8_4
3
libxml2
2.9.7-9.el8
2.9.7-9.el8_4.2
3
rpm-libs
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
4
rpm-build-libs
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
kernel-headers
4.18.0-305.3.1.el8_4
4.18.0-305.7.1.el8_4
B
rpm-build
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
unzip
6.0-44.el8
6.0-45.el8_4
B
epel-release
8-10.el8
8-11.el8
B
No dependency changes
glib2
2.56.4-9.el8
2.56.4-10.el8_4
2
libwebp
1.0.0-1.el8
1.0.0-3.el8_4
3
kernel-headers
4.18.0-305.el8
4.18.0-305.3.1.el8_4
B
cmake
3.11.4-7.el8
3.18.2-9.el8
1
systemd-devel
239-41.el8_3.1
239-45.el8
1
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.282.b08-2.el8_3
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
1
qt5-linguist
5.12.5-2.el8
5.12.5-3.el8
1
gcc-c++
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
1
python3-sphinx
1:1.7.6-1.el8
1:1.7.6-2.el8
1
crypto-policies
20200713-1.git51d1222.el8
20210209-1.gitbfb6bed....
1
qt5-qtbase-devel
5.12.5-6.el8
5.12.5-8.el8
1
libarchive
3.3.2-9.el8
3.3.3-1.el8
2
perl-libs
4:5.26.3-417.el8_3
4:5.26.3-419.el8
2
cmake-data
3.11.4-7.el8
3.18.2-9.el8
2
perl-IO
1.38-417.el8_3
1.38-419.el8
2
systemd-pam
239-41.el8_3.1
239-45.el8
2
qt5-qttools-common
5.12.5-2.el8
5.12.5-3.el8
2
libglvnd-glx
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
2
gtk2
2.24.32-4.el8
2.24.32-5.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-31.el8
3.6.8-37.el8
2
qt5-qtbase
5.12.5-6.el8
5.12.5-8.el8
2
libstdc++
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
2
cmake-rpm-macros
3.11.4-7.el8
3.18.2-9.el8
2
systemd-libs
239-41.el8_3.1
239-45.el8
2
libuv
1:1.38.0-2.el8
1:1.40.0-1.el8
2
libstdc++-devel
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
2
libglvnd-devel
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
2
glibc
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
2
gcc
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
2
libX11
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-417.el8_3
4:5.26.3-419.el8
2
zlib-devel
1.2.11-16.el8_2
1.2.11-17.el8
2
libcurl
7.61.1-14.el8_3.1
7.61.1-18.el8
2
platform-python
3.6.8-31.el8
3.6.8-37.el8
2
python-sphinx-locale
1:1.7.6-1.el8
1:1.7.6-2.el8
2
libgs
9.25-7.el8
9.27-1.el8
2
krb5-devel
1.18.2-5.el8
1.18.2-8.el8
2
libgcc
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
2
zlib
1.2.11-16.el8_2
1.2.11-17.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-7.el8
3.18.2-9.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.12.5-6.el8
5.12.5-8.el8
2
libmpc
1.0.2-9.el8
1.1.0-9.1.el8
2
libuuid
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
2
bash
4.4.19-12.el8
4.4.20-1.el8_4
2
glib2
2.56.4-8.el8
2.56.4-9.el8
2
libsepol
2.9-1.el8
2.9-2.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-11.el8
3.26.0-13.el8
3
procps-ng
3.3.15-3.el8
3.3.15-6.el8
3
libX11-xcb
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
3
libglvnd-gles
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
3
libselinux
2.9-4.el8_3
2.9-5.el8
3
binutils
2.30-79.el8
2.30-93.el8
3
libkadm5
1.18.2-5.el8
1.18.2-8.el8
3
rpm
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
3
python3-pip
9.0.3-18.el8
9.0.3-19.el8
3
libglvnd-egl
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
3
libselinux-devel
2.9-4.el8_3
2.9-5.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-417.el8_3
4:5.26.3-419.el8
3
p11-kit
0.23.14-5.el8_0
0.23.22-1.el8
3
libgomp
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
3
python-rpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
3
krb5-libs
1.18.2-5.el8
1.18.2-8.el8
3
popt
1.16-14.el8
1.18-1.el8
3
openldap
2.4.46-15.el8
2.4.46-16.el8
3
gnutls
3.6.14-7.el8_3
3.6.14-8.el8_3
3
libdrm
2.4.101-1.el8
2.4.103-1.el8
3
brotli
1.0.6-2.el8
1.0.6-3.el8
3
systemd
239-41.el8_3.1
239-45.el8
3
python3-rpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
3
mesa-libGL
20.1.4-1.el8
20.3.3-2.el8
3
pam
1.3.1-11.el8
1.3.1-14.el8
3
crypto-policies-scripts
20200713-1.git51d1222.el8
20210209-1.gitbfb6bed....
3
python3-libs
3.6.8-31.el8
3.6.8-37.el8
3
jbig2dec-libs
0.14-4.el8_2
0.16-1.el8
3
cpp
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
3
perl-Errno
1.28-417.el8_3
1.28-419.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-18.el8
9.0.3-19.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
3
bluez-libs
5.52-1.el8
5.52-4.el8
3
libxml2
2.9.7-8.el8
2.9.7-9.el8
3
python3-urllib3
1.24.2-4.el8
1.24.2-5.el8
3
libX11-common
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
3
libmount
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
3
avahi-libs
0.7-19.el8
0.7-20.el8
3
p11-kit-trust
0.23.14-5.el8_0
0.23.22-1.el8
3
libX11-devel
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
3
qt5-qtbase-common
5.12.5-6.el8
5.12.5-8.el8
3
glibc-common
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
3
libglvnd
1:1.2.0-6.el8
1:1.3.2-1.el8
3
glibc-devel
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
3
dbus-libs
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
3
mesa-libgbm
20.1.4-1.el8
20.3.3-2.el8
3
libxkbcommon-x11
0.9.1-1.el8
3
libinput
1.16.3-1.el8
3
libblkid
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
4
libdb
5.3.28-39.el8
5.3.28-40.el8
4
kmod-libs
25-16.el8_3.1
25-17.el8
4
elfutils-libs
0.180-1.el8
0.182-3.el8
4
gawk
4.2.1-1.el8
4.2.1-2.el8
4
mesa-libglapi
20.1.4-1.el8
20.3.3-2.el8
4
glibc-headers
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
4
mesa-libEGL
20.1.4-1.el8
20.3.3-2.el8
4
iptables-libs
1.8.4-15.el8_3.3
1.8.4-17.el8
4
cryptsetup-libs
2.3.3-2.el8
2.3.3-4.el8
4
shadow-utils
2:4.6-11.el8
2:4.6-12.el8
4
elfutils-libelf
0.180-1.el8
0.182-3.el8
4
libwacom
1.6-2.el8
4
mtdev
1.1.5-12.el8
4
libsepol-devel
2.9-1.el8
2.9-2.el8
4
libpwquality
1.4.0-9.el8
1.4.4-3.el8
4
rpm-libs
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
4
libseccomp
2.4.3-1.el8
2.5.1-1.el8
4
curl
7.61.1-14.el8_3.1
7.61.1-18.el8
4
gzip
1.9-9.el8
1.9-12.el8
4
nettle
3.4.1-2.el8
3.4.1-4.el8_3
4
platform-python-pip
9.0.3-18.el8
9.0.3-19.el8
4
libevdev
1.8.0-1.el8
4
dbus
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
4
python-srpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
4
libdb-utils
5.3.28-39.el8
5.3.28-40.el8
4
util-linux
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
4
dbus-common
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
B
redhat-release
8.3-1.0.el8
8.4-0.6.el8
B
file
5.33-16.el8
5.33-16.el8_3.1
B
libgudev
232-4.el8
B
file-libs
5.33-16.el8
5.33-16.el8_3.1
B
ima-evm-utils
1.1-5.el8
1.3.2-12.el8
B
go-srpm-macros
2-16.el8
2-17.el8
B
libpcap
14:1.9.1-4.el8
14:1.9.1-5.el8
B
dbus-daemon
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
B
libibverbs
32.0-4.el8
B
unzip
6.0-43.el8
6.0-44.el8
B
epel-rpm-macros
8-19
8-21
B
kernel-headers
4.18.0-240.15.1.el8_3
4.18.0-305.el8
B
libsemanage
2.9-3.el8
2.9-6.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
B
annobin
9.23-1.el8
9.50-1.el8
B
device-mapper
8:1.02.171-5.el8_3.2
8:1.02.175-5.el8
B
cracklib-dicts
2.9.6-15.el8
B
cpio
2.12-8.el8
2.12-10.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-3.el8
B
libfdisk
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
libsmartcols
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.171-5.el8_3.2
8:1.02.175-5.el8
B
json-c
0.13.1-0.2.el8
0.13.1-0.4.el8
B
pciutils-libs
3.7.0-1.el8
B
pciutils
3.7.0-1.el8
B
hwdata
0.314-8.6.el8
0.314-8.8.el8
B
gdb-headless
8.2-12.el8
8.2-15.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
efi-srpm-macros
3-2.el8
3-3.el8
B
redhat-rpm-config
123-1.el8
125-1.el8
B
rpm-build
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
elfutils
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
libnl3
3.5.0-1.el8
B
rdma-core
32.0-4.el8
B
libwacom-data
1.6-2.el8
B
Previous history